ДРЕВНИ ДОКУМЕНТИ

25 април 2017 20:37

Автор: Весела Стоилова

Уводни думи


Така нареченият ръкопис на Войнич е един от най–тайнствените документи днес. 
Много учени в областта на езикознанието, ботаниката, статистиката, криптоанализата 
напразно са се опитвали да го разберат с много усилия и труд.
Малко са фактите които са известни като сигурни. Това са даннитие от
радиовъглеродните изследвания които датират създаването му не по-рано от 1400
година.
Това е името на неговия откривател – Войнич – полски антиквар, закупил
древната скрипта от йезуитите в Италия, с чието име ръкописът е известен.
Днес – собственост на университетската библиотека Йелс.
Според многото учени които са изгубили десетки години да го изследват
документът е написан на непознат език или е кодиран. Други считат, че е
средновековен фалшификат.
Съдържа голямо разнообразие на растения, повече от които не са познати на
ботаниците днес. Някои са разпознати и се срещат в Калифорния и Мексико, но
текстът до тях си остава неразчетен.
Изключително интересни са и къпещите се голи жени във фантастични бани и
басейни. Всичко в тази книга е тайнствено и загадъчно.
Изглежда да има скрита обайваща чар.
Учените привлечени от магията му са прекарвали с години над него за да го
оставят безсилни да го разберат.
      Аз трябва да съм следващата в клуба на безумните дръзнали да разчетат
текста на древната книга. Нека да оставим на читателите да съдят.

 

Конспирация – азбука и текст


Езикът, макар и неразпознат от никого е древно славянски.
Най-близък до моравския.
Как така никой да не може да го разчете?
Защото тези които са го писали някога– древните моравци или чехи отдавна са
забравили азбуката, на която е писан.
      Древният документ е написан със знаци, които са преход от
Глаголица към Кирилица.
      Тази азбука е била създадена от свети Константин Философ
някъде към 863-867 година.
Като блестящ ум той е бил изпратен от византийския император Михаил
трети при велико–моравския княз Ростислав да преведе евангелието на разбираем
за славяните език.
В онези времена не е имало славянска азбука.
Свети Константин, наречен Кирил създал азбука и с помощта на брат си Методий
и ученици, повечето от тях българи и един моравец превели Евангелието на
славянски езици.
Така била донесена светлината на слепите дотогава народи от Велика Моравия,
България, Русия, Илирия и др.
      И тука следва въпросът имало ли е конспирация, та пражкият учен Марси с
писмо на латински 1665/6 изпраща ръкописа на авангарда на йезуитската наука –
Атанасий Кирхнер с молба да го преведе?
      Може би Кирилицата е била забравена и потъпкана в Моравия от немското
католическо духовенство през 16 век.
      А може би чешко–моравските учени просто са искали да получат поне малко
удоволетворение правейки си шега с великия учен на йезуитите поради
потъпкването на писменността им.
Историята показва, че Кирилицата успява дя се запази и развие и до днес в
България, Русия, части на Сърбия, Хърватия, Македония.
От историята се знае също, че католичеството на Венеция нападат жестоко Кирил
и Методии защото са си позволили да превеждат светото слово на четвърти език.
Дотогава се е проповядвало само на три еика, които са се считали за свещенни и те
са били еврейски, латински и гръцки.
      Тогава Кирил оговаря с думите на Христос:
      “ Не изпраща ли Господ дъжд на всичките? Не свети ли слънцето еднакво за
всички? Не дишаме ли всички ние същия въздух?
Как тогава нареждате да се проповядва Евангелието само на три езика?“
Е, накратко това са били обстоятелствата при които е писана скриптата.
      За мен като един тълкувател на древния текст е най–трудно да разбера
мисълта на древния автор. Изменени са наименования на растения, органи и
болести. Често има и двусмислие и трисмислие. Не мога да твърдя, че всичко е
разбрано правилно. Но съм се опитала да се държа близко до текста. Когато съм
имала двусмислие съм споменавала и двете възможни тълкувания.
Ето защо настоящата творба е ТЪЛКУВАНЕ и не ПРЕВОД.
Не опитвайте рецептите от тази книга нито на себе си нито на друг! Авторът не
носи отговорност за някякви експерименти направени от читателите.
      Продължавате на собствен риск нататъка!

 

Q1-f1r - Представяне

 


 

 

 

 

 

Q1-f1r Обобщение

 

Просяк Ямал от Ялам от чреслата на цар Дриг
Аз упримчвам мор с подарък от планинте Ямаир
Аз усилвам очите с липа от Гяур, дар от Ямам
Правя отвар за диария с мас от крокодил
Правя масло от годжи
Въртя масло от оман лек за царя на Тартарите
И направих отвара Троя за цар Приам
Правя лек за херпес
Чадя гореща баня с три треви
Трия явански колела глина и счупвам като орех яловостта
От смлени треви лея Аладин масло правя масло от оман
Движа три треви правя олван за лице (за отстраняване на косми)
С баня отстранявам косми– баня от оман
Приготвям лек манихол за избавяни от мор
Личя следите от бич с бързо заздравяваща баня
Лея отвара за спиране на месечното течение бързо
Аз лекувам белезите от удар с отвара на дафинов лист
Права бани срещу подагра, киселя безплодността
Правя вана с три масла за лек на бъбреци и мадучия
Лекувам херния с маслен пояс и баня
Споявам перфорация (от полово сношение?) с елей от елша
Поставям пиавици в лекуваща вана –(не се чете)
Правя отвара от дая
Прочиствам задните части. Правя лек за дойки
Правя меки зърната на гърдите Прибавям лава и меся меся
Повишавам чувственността

 

Свидетели сме на представянето на древния лечител.
Името му е Ямал и е от Ялам.
Според мен съществуват две възможности за неговия произход.
Първото е Йелум (Ялам) днес в северен Пакистан тогава Индия.
На единия бряг на река Йелум е разположена древна крепост с наименование
Сарай Аламгир. Дали това е родното му място?


Твърди, че е наседник на цар Дрик или Дриг.
Възможно е също човекът да е толкова скромен, че е дал само националността си–
Тоест да казва: „ Аз съм един просяк ямал, син на цар Дриг от Ялам (Ямму и
Кашмир)“
Друга голяма вероятност за неговия произход е остров Ява (Индонезия).
Възможно е да казва и : „Аз съм яму (което е лечител на яванейски) от Ялам.
От следващите строфи разбираме, че той използва явански глинени колела за да
лекува безплодие, което потвърждава тезата за Ява още веднъж.
Нататъка в текста следва професионално обяснение на всички болести и лекове с
които се справя.
И така голямото откритие е, че езикът на скриптата е древен славянски
Може би най–близко до моравски.
Азбуката е древна Глаголица и Кирилица.
Древната скрипта е написана от инду може бе през 13 век преди новата
ера, а това което четем е преводът ѝ на древен славянски език направен
през 14 век от новата ера.
Защото ако Ямал е лекувал цар Приам на Троянците– това е можело да се случи
през 13 век преди новата ера. Това обяснявя и че повечето от растенията са
непознати днес. Ръкописът му обаче е стигнал до Велика Моравия и преведен там
едва през 14 век след новата ера.

 

Q1-f1v – Тетра или Смрадлика

Q1-f1v Тълкувание

              Изсмуквам язви                                                          и аз съм лековит чар– Тараня
              Лекувам очите                                                           и умивка от пресни листя
              Дай във вода                                                               в млекце дай пълна вал
             Вал за очните ябълки                                              компрес за очите
             Една част от полуя три части вода                свареното с олио смеси
             Шепа жълти теменужки додай в омая          прецеди мастта
             Каго се сгъсти нанеси на очите                         очна падинка до очна падинка
                                                                       (на двете)
             От мене се прави отвара за мишия хълм      която е баня за утробата
             От властта ми се прави                                      лекуваща вана за лизната коса
             С леян от пресните листа                                  правя баня за херня

 

Удивителното е, че билката разказва за себе си!
Човек изпитва трепет да разбере как говорят растенията!
Чувства се и огромна отговорност дали разбираме всичко правилно.
Билката се представя с името Тарания (или Тарая)
Моите изследвания не откриват в чешки или словашки език билка с подобно име
Но затова пък в древните писания на Плиний Старий се разказва за растението
Тетрон или Полиум (отбележете че и двете имена се срещат в текста на Ямал)
Плиний пише “... билка използвана за всяка цел, нейните листа са бели сутрин;
лилави на обяд и лазурни при залез слънце.”
Нека да отбележим, че листата на билката от фолио f1v ся различни по цвят също.
Друга ценна информация получих от българското билкарство– за билката тетра
Cotinus coggygria или смрадлика.

      Логическо Заключение:
Ямал:                                Плиний Старии:          Български билкар:
Тарания и полуя→     Thethrion Polium→    Tetra (Cotinus coggygria)

Тъй като Ямал е писал много по рано от гръцките и ромейски лечители – имената
на растениятя в неговата книга не са обяснени нито с гръцки нито с латински
наименования. Тука трябва да си призная, че старославонския преводач е далеко
по–вещ от мене в билколечението – може би е бил дворцов доктор или лечител.
      Това което е особено ценно е, че научаваме нещо ново за растението.
Не само пресните листа се използват като крем за очи или като промивка на
женските органи, но и че властта е полезна за близнато от крава– въртел на косата.
Настоящето име на чешки и словашки на това растение е “škumpa vlasata“, и се
използва за “trieslo”-дъбоване на кожа, или тара → TAРАНИЯ
След всичките тези изследвания се чувствам сигурна че билката от фолио f1v в така
      наречената скрипта на Войнич– за мене книга на Ямал, е ТЕТРА или
(Cotinus coggygria). В българското билкознание се използва външно като
      промивка при бяло течение, възпаление на венците или кожата.
Международно растението не е познато като лечебно, а само като декоративно.

Q1-f2r – Обикновена паламида

 

Треперене на ръцете с моите тръни аз лекувам
Аз съм трънлива дойка (или трънлив сърцераздирател)
Вирчоря главичките и давам течност за лекуване на язвички в
стомаха
Подсилвам храносмилането
Изливам масло за изкъпване на камъни в бъбреците
С чай от моите корени лекувам яловост
Правя с тях освежителна баня

 

Аз правя паста с божур и облекчаващ компрес за подутини от бой
Моята влага е лек за змийската дупка с варена вана
С моите семена изтисквам лечебно масло и измивам солни камъни
Аз се боря срещу подут черен дроб и лекувам перфорация на бъбреци
Аз дарявам краката с глинена баня и ги лекувам

 

Q1-f1v Тълкувание

      Ако преведем буквално билката се нарича Трънлива Дойка от моравски –
pcham Dojkapcháč – трън и Dojka – старославонски – Дойка.
Името може да се тълкува и по втори начин – от чешката дума doják означаваща
сърцераздирател. Тогава би звучало: „Трън – сърцераздирател“
И в двата случая е представител на тръните.
Според картинката и обяснените лечебни свойства, свързах растението с
обикновена паламида или (cirsium arvense).
Обаче трябва да се има в предвид, че това име не е директно преведено от текста.
Ако преводът ми е точен – съвременното наименование по чешки е pcháč oset
(pcháč rolní) което е полски или осят – трън.
По–нататъка Трънлива Дойка обяснява, че със своите тръни лекува треперещи
ръце.
      Проучвайки източници на Википедия разбрах,че Adams и Foley са
открили едва през 1949 година, че причината за треперенето на ръцете или
астериксис е заболяване на черния дроб.
      Пак оставам смаяна от знанията на древността. Възможно ли е лечителите
отпреди 33 века да са знаели повече отколкото днес? Как са се изгубили тези
знания през вековете?
Известно е на днешните хербалисти, трънът да лекува черния дроб.
      Друго, което не разбирах беше твърдението на билката нейните пари или
влага да е лек за дупката на змията. Дълго изследвайки лечебните свойства на
паламидата разбрах, че се използва при женските полови органи.
      Възможно ли е растението да използва израза змия дупка за женски полов
орган? Или иска да каже при ухапване от змия– не мога да бъда сигурна съвсем.
      Билката Тарая използва думата вол за око. Дълго се чудих докато открих в
стар моравски речник, че вол се е използвало за око – тъй като волът е с големи
очи.
Очевидно да се преведе този стар документ е необходимо огромно познание на
билките, тяхното действие, болестите и стар славянски език.

 

Прочетете още...

Грипна епидемия! Какви билки да ползваме?

4 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

5 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

ЕРЕМИЯ ПРАЗНИК

АНГЕЛИКА-АРХАНГЕЛИКА

ОШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ АЛЕКС ОРБИТО

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

ИЗЦЕЛЯВАЩАТА ГЛАГОЛИЦА - ДОБРИЯТ ДУХ

УПОВАНИЕ

ЛЕСНОТО РАЖДАНЕ, БИЛКИТЕ И ГЛАГОЛИЦАТА

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ЕМИЛ  ЕЛМАЗОВ - ЛЕЧИТЕЛЯТ НА ДУШИ

ЛЕК ПЪТ, МАЙСТОРЕ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ