БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

25 октомври 2018 00:29
X-ти епизод от поредицата ПОГЛЕД КЪМ НАЧАЛОТО част III Година III, брой 41 (65), 1993г. БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ ЗА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА, ЗА ЗДРАВЕТО И БОЛЕСТТА - част III    Особен интерес представляват молитвите - заклинания в Драголевия сборник и по-специално молитва № 1, в която дяволът - болестотворец заявява, че „името и същността ми е смъртта... аз съм змията... възпалението, съпроводено с температура... аз съм този, който отнема децаma... който уморява юношите... причинява задух на децата... причинява душевни болести... внезапно тръшка хората... носи зло на всички твари“. Ако преведем на съвременен език тези заболявания или състояния, то ще означава, че дяволът става причина за внезапна смърт, отравяния, възпаления, температурни състояния, душевни заболявания, астма, припадъци от най-различно естество и т.н.   В осмата молитва богомилите посочват тъканите и органите на човешкото тяло, където могат да се появят и развият заболявания.   Психотерапевтичният метод у богомилите се сравнява с т. нар. плацебо ефект в съвременната медицина. Днес можем да си обясним положителния ефект, получаван от богомилските лекари, преди всичко чрез техния авторитет, с помощта на Сисиниевите и други молитви, чрез респектиращата сила на церемониите.   Естественонаучните и народномедицинските възгледи на богомилите не можем да си представим без вегетарианството на богомилските ересиарси, без отношението им към хранителните и лечебни средства от растителен произход. Гонейки дявола, св. Сисиний среща едно маслиново дърво, което му посочва мястото, където се е скрил нечестивият Светецът го благославя и този богослов има стойността и значението на препоръка за употреба на маслините като храна и лекарство, защото целият сборник има такова предназначение. Следователно богомилите комбинират лечебното действие на словото /психотерапия с помощта на молитви, баяния и пр. / с употребата на билки /растителни дроги/. Използването на    ЛЕЧЕБНИ СРЕДСТВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД е било твърде популярно не само поради насочения към природата и простия народ мироглед на богомилите, но и поради богатите тракийски, славянски и прабългарски традиции в това отношение. Сведения за билколечение у богомилите има достатъчно много. В една от молитвите в Драголевия сборник се препоръчва на ухапано от змия място да се поставя счукан бъз - билка, известна още на траките под името „seba“ и нашироко използвана от тях.   За богомилското билколечение се говори и в „Тивериадско море“, където се казва, че „лековитите билки са много“. Най-богат в това отношение обаче е богомилският „Зелейник“ /X -XI в./ - лекарственик, който съдържа указания за лекуване с билки, мед и други лечебни средства на очни и кожни заболявания, кръвотечения от носа, хълцане, кашлица, болки в корема, заглъхване на ушите, зъбобол и инфектирани рани.   В един ръкописен сборник против мъчително уриниране се препоръчва да се скълца „дафиново зърно“ и да се пие отвара от него.   В богомилските апокрифи се срещат и указания за отношението на лечителите към болните. В „Духовно кръщение на болен“ се предписва съответно поведение по отношение на боледуващите. В този и редица подобни случаи се засягат въпроси на медицинската етика и деонтология, вечни и неотменни спътници и на народномедицинската практика.   Кои богомили са се занимавали с лечителска дейност? Едва ли всички. Още повече че за това са нужни известни познания и способности. Без съмнение най-изкусни лечители са били богомилските предводители. Като лекувал, всеки „съвършен“ е доказвал своето съвършенство и безкористието си. Такъв е бил самият поп Богомил, неговите първи помощници и ученици Симон и Ликопетър, поп Йеремия и др.   Най-яркият представител на богомилската медицина Василий Врач /около 1028 - 1111/ е роден в едно от селата на Охридската епархия. След поп Богомил той става идеолог и вожд на богомилите през XI и началото на XII в. За него дават сведения Ана Комнина, Евтимий Зигавин /в „Паноплия догматика“/ , византийските хронисти Йоан Зонараси Михаил Глика.   Василий е бил „ятрос“ /лекар/ с много добра подготовка. Архиепископ Теофилакт Охридски споменава в писмата си, че водачът на богомилите е изучил гръцкия език и медицината в манастирите. В болницата при манастира „Св. Пантелеймон“ в Охрид Василий Врач вероятно е имал възможност да се запознае с всичко онова, което средновековната българска медицина е използвала при лечението на болните, а навярно и с някои от възгледите на арабските лечители. Указания за неговата лечителска дейност ни дава Евтимий Зигавин, който го нарича „ятрос“ и „чародей“. На Ана Комнина дължим едно описание на външния му вид: „с монашеско облекло, сизпито лице, без брада и мустаци, твърде дълъг на ръст и опитен в проповядването на безбожието“.   Византийският хронист Йоан Зонараст отбелязва, че Василий носи монашески дрехи, но по занятие е лекар. Широката известност на Василий Врач, неговите знания по медицина, богословие и философия, красноречието му и прогресивните му идеи го правят опасен за византийската власт, установена по това време в българските земи. Когато станал известен на императора със своята дейност, Василий бил вече твърде стар, но извънредно опитен и ловък проповедник. Според Теофилакт народът го обичал и едва ли не на ръце го носел. След арестуването му той бил съден от съд, председателстван от цариградския патриарх Николай Граматик с участието на представители на сената и на висшите военни кръгове. Предложението да се откаже от своето учение е било категорично отхвърлено. Затварят го в тъмница и отново се опитват да го склонят. Когато император Василий I Комнин узнал от учениците и последователите на Василий, че имал привърженици и сред висшите светски и църковни кръгове в Константинопол, съдбата му била решена. Василий Врач бил изгорен на клада на хиподрума, недалеч от двореца и църквата „Света София“ през 1111 г.   Със своята активна проповедническа и лечебна дейност богомилските апостоли и „съвършени“ допринасят за освобождаване на човешките умове от догмите на Средновековието, за засилване на светските елементи в културата на Средновековна България. Из историята на естествознанието в БългарияИзд. „Народна просвета“, София, 1982 г. В.К.

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

21 октомври 2018 17:12
X-ти епизод от поредицата ПОГЛЕД КЪМ НАЧАЛОТО част II Година III, брой 41 (65), 1993г. БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ ЗА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА, ЗА ЗДРАВЕТО И БОЛЕСТТА - част II ... В богомилския апокриф „Тивериадското море“ е написано, че дяволът надупчил глиненото тяло на Адам, преди бог да му вдъхне живот, и оттогава започнали да се явяват болестите.   Богомилите придружавали своите проповеди с подпомагане на страдащите и боледуващите, за което пръв говори Презвитер Козма /X век/ в своите „Беседи против богомилската ерес“. В тях той отбелязва: „Ако ли на тях имате вяра, или ги приемате с любов в своя дом, или каквато и радост да им направите, казах ви вече не им вярвайте, ако ли и бесове да изгонват ги видите тях, еретиците, и слепи да просвещават, и мъртви да възкресяват...“Тук съзираме едно от първите доказателства за това, че богомилите са лекували преди всичко болни с разстроена душевност, т е. психично болни, люде на смъртно легло, със заболявания на очите и т.н. От посочения текст личи, че Презвитер Козма вярва в тяхната лечителска мощ. Иначе не би стигнал дотам да внушава на християните да не вярват на очевидни неща. Тук има и нещо характерно за епохата, за цялостната нагласа на средновековния човек. Авторът на „Беседи против богомилската ерес“ си дава сметка за това, че неговите противници постигат лечебен ефект преди всичко чрез внушение върху внушаеми и доверчиви хора и затова прилага същите методи и средства - той зарича своите слушатели да не вярват на очите си, т е. опитва се на свой ред да им внушава   Или с други думи, словата на Презвитер Козма свидетелстват за наличие на медицина сред богомилите, за изкусно владеене и прилагане на определени лечебни методи.   За медицината на богомилите съдим и от книгата на Райнер Сакони „Изложение на брата Райнер от ордена на братята проповедници и бедняци в Лион“. Катарският проповедник Р. Сакони посочва, че всички катарски общини водят началото си от Българската и Драговишката църкви и това ни дава основание да приемем, че и сред българските богомили е било разпространено колективното гледане на болни. Това впрочем е характерно и за славянската народнамедицина от по-ранни времена. Какви МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ са използвани от богомилските лечители?    ВНУШЕНИЕТО е било прилагано нашироко - внушение, което се основавало на голямото доверие в лечителите, на вярата в техните лечителски способности, обусловени от начина им на живот и от подготовката им. То е било характерно не само за богомилската медицина. Внушението често е било използвано в средновековието - на Запад и на Изток, от служителите на различните религиозни култове. Неговата популярност можем да си обясним с недостатъчните знания по онова време за възникването и протичането на болестите, както и с отбелязаната силна вяра на средновековния човек, вярата му в лечителските способности на светите отци, а при богомилите - на съвършените Проповедници.   Една от теоретичните догми на богомилите е „Исус - словото лекува“. Според тях Исус не е имал плът и кръв. Той е бил „слово на отца, а на сина словото - дух свети“. И тъй като, както Е. Зигавин казва в „Паноплия догматика“, Исус „лекувал всяка болест и всяка скръб“, формално логично стигаме до извода, че словото лекува.   Богомилите се смятали преки ученици на Христос и му подражавали, като лекували болни чрез словото.   За успешно прилагане на внушението чрез словото свидетелства богомилското съчинение „Детство Исусово“, в което се дават примери за пълно изцеление от неизлечими или трудно лечими болести. Със своето чудодейно слово детето Исус излекувало човек, който с едното си око не виждал, а другото било болно.   Като твърде вероятно трябва да приемем описаното съживяване на паднал от дърво човек, който привидно бил умрял. Днес лесно можем да си обясним ефекта на словото в този случай. След краткотрайна загуба на съзнание вследствие на удара пострадалият идва в съзнание със или без словото на лечителя - чудотворец.   Богомилските лечители са внушавали положителни емоции, които са допринасяли за оздравяването на болните. Внушението се е съпътствало от самовнушение и ефектът зависел от авторитета на лечителите - богомили.    ВРАЧУВАНЕТО И БАЕНЕТО са също така характерни за богомилската медицина. Те се свързват с лечебното действие на словото. Цв. Кристанов и Ив. Дуйчев пишат, че са познати „цяло множество апокрифни формули и заклинания, предназначени за разни страдания и болести: против ухапване от змия, против ухапване от бясно куче и от друго бясно животно, против кръвотечение от носа... зъбобол... мъчно раждане, против всякаква болест и недъг“.   При врачуването и баенето богомилите използвали различни заклинания и молитви. Именно такива са били „Сисиниевите молитви“ на поп Йеремия, предназначени за лечение на различни болести и недъзи. Апокрифният сборник на поп Драгол от XIII в. съдържа освен посочените Сисиниеви молитви и два твърде популярни сред богомилите апокрифа - „Откровение Варухово“ и „Видение Исаево“. В „Слово Максимово“ в същия сборник Богородица се явява в сънищата на един монах и го съветва никога да не пие вино.   Съчинението „Сисиниеви молитви“ е наречено така във връзка с легендата за св. Сисиний. Сестра му ражда дете и той отива при нея, чука на вратата и я моли да му отвори. Сестрата отказва, защото се бои с него да не влезе и дяволът и да умъртви рожбата й. Но Сисиний е настойчив и тя му отваря. Дяволът влиза между краката му, отвлича новороденото и го поглъща. Светецът подгонва Сатанаил, настига го, улавя го и му иска детето. Злосторникът обещава да го върне, ако Сисиний изплюе майчиното си мляко. Светецът успява да изплюе майчиното си мляко, а дяволът връща живо отвлеченото дете и казва, че там, където се чуе занапред името Сисиний, то ще прогонва „всяка болест на седем поприща“.   Вярата на болния в оздравяването му се поддържала поначало от тази легенда и от името на св. Сисиний, а също така и от конкретните молитви, включени в едноименния сборник. Дяволът - болест е бил прогонен на „седем поприща“ от мястото, където се четат молитвите на Сисиний.   Особен интерес представляват молитвите - заклинания в Драголевия сборник и по-специално молитва № 1, в която дяволът - болестотворец заявява, че „името и същността ми е смъртта... аз съм змията... възпалението, съпроводено с температура... аз съм този, който отнема... Следва продължение...В.К.

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

18 октомври 2018 23:59
X-ти епизод от поредицата ПОГЛЕД КЪМ НАЧАЛОТО част I Година III, брой 41 (65), 1993г. БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ ЗА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА, ЗА ЗДРАВЕТО И БОЛЕСТТА      „Случи се“, пише 6 увода на своите „Беседи против богомилите“ Презвитер Козма, „в годините на правоверния цар Петър в българската земя да се яви поп на име Богомил, а по-точно казано, Богунемил, който пръв започна да проповядва ерес в българската земя и за чието бледословие ще разкажем по-нататък.    Създателят на антидогматичното и антифеодалното учение на богомилите е живял и създавал своята ерес по времето на цар Петър, за което свидетелстват не само „Беседите“ на Презвитер Козма, но и „Синодикът“ на цар Борил. Възникнало през X век, учението на поп Богомил печели все повече и повече привърженици, утвърждава се и се обогатява, вълнува умовете и сърцата на всички, които не одобряват феодалните порядки и начина на живот на висшето духовенство, царете и болярите. Най-широко разпространение богомилството получава в югозападните и южните български земи, т.е. в Тракия и Македония.    При обсъждането на идейно-теоретичното наследство на богомилите можем да говорим за богомилска космогония /схващанията им за произхода на вселената/, антропогония /схващанията им за човека/ и есхатология /схващанията им за крайната съдба на света и човечеството/.    Според поп Богомил и неговите ученици и последователи отначало съществувал само добрият бог, който бил безтелесен и човекоподобен. Той сътворил огромната вселена, която се състояла от познатите и признаваните от древните цивилизации основни начала - огън, въздух, вода и земя. Представите им за устройството на небесния мир отразявали това, което те виждали на земята: царство начело с бог - властелин, който управлявал своите поданици. Бог разполагал с един главен помощник /Сатанаил, Сатана, Самаил/ и с множество ангели. Сатанаил бил син на бога и приличал на него. Завидял на своя баща и решил да си създаде собствено царство. Успял да привлече част от ангелите, като ги примамвал с обещание да намали данъците им. Узнал за неговото дело, богът - властелин се разгневил и решил да го накаже. И тогава „светлината му бе отнета, лицето му стана на цвят като нажежено желязо и се уподоби изцяло на човешко лице“. Независимо от това Сатанаил си създал земно царство и жестоко властвал във Видимия свят до идването на Христос. Негови служители били всички земни царе.    Става ясно, че богомилите са дуалисти, т.е. те признават доброто и лошото начало, които са в постоянно противоборство. Тяхната религиозна философия има идеалистичен характер. Идеализмът им е обективен и в това отношение те не се различават от официалната църква, според която светът е създаден вън и независимо от съзнанието на хората.    Що се отнася до схващанията им за човека, те също се характеризират с представите им за две враждебни същности, т.е. с дуализъм. У всеки човек има „добра душа“, вдъхната от бога, и „греховна плът“, направена от дявола. След смъртта му те се разделят и душата отива при своя създател.    Особено значение има стремежът на богомилите да разкрият тайните на природата и човека, който не може да не се оцени положително. В същото време обаче те очакват „откровения свише“ и това прегражда пътя им към научното познание. Или с други думи, богомилската гносеология има объркан и противоречив характер.    На фона на отрицателното отношение към богатите и богатствата богомилите издигат в култ бедността, умереността в храненето, аскетизма. Те подпомагали най-бедните и изпадналите в беда, а болните лекували, като се ръководели от евангелските принципи и примери на самия Христос.    Според тях в обществото, устроено от бога-творец, няма да има болести и злини. В апокрифния Йоанов Апокалипсис, преведен през XI - XII в., е записано: „В бъдещото царство божие няма да има болести, ни житейски скърби...“    В храненето си хората трябвало да бъдат умерени и скромни, да употребяват предимно растителна храна и да не консумират месо. Забранено било да се пие и вино. Богомилите проповядвали, че Сатанаил посадил лозата и че тя била греховното дърво /а не ябълката/, с което той си послужил, за да измами Ева и Адам. Те се стараят да убедят своите слушатели, че уж след потопа бог казал на Варух, че „всички ония, които пият много вино, правят всякакви зли неща“. И така, от засаждането на лозата до пиянството - всичко било дело на Сатанаил.    Свидетели на разрухата след всяка война, изпитващи немотия, гладуващи, страдащи, богомилите са миролюбци, борци срещу войните и кръвопролитията. Обикновените богомили подготвяли и бунтове срещу властващите, докато „съвършените“ проповядвали примирение и отхвърляли всяка мисъл за насилие и съпротива срещу неправдите и феодалите. Смятало се, че „съвършените“ богомили са носители на светия дух I - те били образец на мъдрост и нравствена чистота. Освен „съвършените“ имало още два вида богомили - обикновени вярващи и слушатели.    Израз на техния аскетизъм е и негативното им отношение към брака, отвращението им от плътта. Те са дълбоко убедени, че само духовният живот, лишен от плътски наслади, може да спаси човека. В брака според тях се намесва Сатанаил и затова отхвърлят Стария завет, който препоръчва женитбите. Тази тяхна реакция може да се обясни с намесата на църквата при женитбите. Въпреки всичко само „съвършените“ изоставяли жените си. Обикновените вярващи и „слушателите“ продължавали да водят брачен живот.    Почти съвременно звучат богомилските възгледи за жената, която църковните дейци обявили за второстепенно и малоценно творение. Според богомилите тя е сътворена както и мъжът, а не от неговото ребро. Тя е получила духовните си качества от бога. Ето защо жената можела да става „съвършена“, да бъде проповедничка, да играе значителна роля в живота на богомилските общини и братства.    Противоречиво е отношението на богомилството към труда. „Съвършените“ не работели, защото уж „не било прилично“ да се трудят. Богомилските слушатели и последователи обаче работели gopu u в празнични дни, защото трябвало да задоволяват не само своите потребности, но и нуждите на „съвършените“. Отрицателното отношение на богомилските предводители към труда има своето социално обяснение. За омразни на бога се обявяват всички, които работят за царя.   Независимо ст влиянието на павликянството и масалиянството, богомилството има собствени корени и самобитна същност, антифеодална и антивизантийска насоченост То е революционна опозиция против феодализма, социално учение, насочено против икономическото и политическото господство на феодалната класа. Същността на богомилството е в неговия двойствен характер, в наличието на противоречия почти по всички въпроси на космогонията, антопогонията и есхатологията, в една пасивна, регресивна страна /отказване от земни удоволствия; аскетизъм и др./ и в една несъмнено прогресивна страна /неподчинение ца царе, църковни служители и феодали, положително отношение към жената, оптимистична вяра в победата на доброто над злото и др./.    Богомилите считат, че болестите са предизвикани от Сатаната. Михаил Псел пише в „За дейността на демоните“: „...казват, че /дяволът/ заслепен от рмраза, пращал земетресения, градушки и епидемии“. В богомилския апокриф „Тивериадското море“ е написано, че дяволът надупчил глиненото тяло на Адам, преди бог да му вдъхне живот, и оттогава започнали да се явяват болестите. Следва продължение...

САЛВИЯ СКЛАРЕЯ

11 октомври 2018 09:27
САЛВИЯ СКЛАРЕЯ(Salvia sclarea L.) СЕМ. LAMIACEAE (LABIATAE) - УСТОЦВЕТНИ Синоними: меча пета, мускатна какула А. Clary Н. Muskatellkraut Ф. Sclarée, orvale Р. Шалфей мускатнный По-малката сестра на градинския чай расте на стръкове, а не на туфи, като него. Листата й са по-широки, а поникне ли на добра земя, може и на ръст да го надмине. До метър израства и стъпва на стъбло ячко като бамбук , че пуска и дебела сянка под себе си. Преди хиляда години може да е била и по-едро растение, щом Светата Дева успяла да се скрие с младенеца в пазвата й. А другите треви наоколо треперели, разтваряли послушно листа и немеели под копитата и главните на преследвачите. Гонителите от Херодес подминали майката и младенеца, без да ги забележат. И тогава Богородица казала прочутото си прорицание за бъдещето на салвията: ти ще спасяваш хората от смърт, както направи сега с мен. Ще бъдеш любимото им цвете, ще ги лекуваш от всяка болест и от всяка тъга. Ще даряваш живот и обич. И реченото се сбъднало. Още в древна Елада с отвари и компреси от салвия започнали да лекуват пресипнали от викане военоначалници, винарите се научили да подправят виното си с листата й и опиването после им се струвало още по-замайващо, още по-сладко. Затова с каквито предусещания хората се отдавали на Дионисиевите пиршества, с такива посягали и към салвията след празниците. Иначе казано - редували веселията или все едно - спасявали се както могат от меланхолията, скуката, тихата апатия. Но нека да не уподобяваме доброто растение с опиат. Защото то не създава зависимост, от него няма и стаена вреда. Римските лечители го обичали като универсално лекарство - разбирали, подкрепяни от опита си, че веселите боледуват по-малко. През деветото столетие Европа също луднала по салвията. По западните и средните земи се появили нейните зелени сочни полета - най-вероятно първите култивирани обиталища на лечебни растения. В известен смисъл салвията се свързала в съзнанието на тогавашния европеец с безкрайния празник - почти хиляда ходини преди Хемингуей да ни подари своята метафора. Но празникът за един е едно, за друг - друго. В малките дозировки от салвиеви коктейли англичаните намерили нейният успокоителен дух, в млечните отвари от листата - лесна възможност да се извадят чужди тела, заседнали в очите, а в чайовете от семената й - най-успешното лекарство против отслабване на зрението. И я нарекли “чисто око” или “ясно око” - Clary Sage. През Ренесанса при франките се появили няколко билкови вина, които се възприели от поляците и унгарците. Първото разчитало на общия вкус от смесването на салвия, жълт кантарион и хизоп в мъстта, а второто получавало аромата си след добавянето в бъчвата на канела, карамфил, мускатово орехче и пак нашата салвия. След всичко казано до тук аз просто не разбирам защо е станало тъй, че любимото цвете на хората (Salvia sclarea)живее само две години, а брат му (Salvia officinalis) може да се разпростира в петнайсет, че и в двайсет дори. За да не се отегчаваме в догатки по-добре е да видим за какво е прието да се използва салвията в края на нашия век. Нейната употреба е съхранена само в неофициалната медицина, но за непредубедените това не е лош сигнал. И днес много хора си помагат с водни извлеци от листата на салвията при сериозни възпалителни процеси в бъбреците, при лечение на гноящи и трудно зарастващи рани. Особено подходящи са горещите чайове и компреси на гърлото и гърдите при респираторните заболявания. Всичко това до голяма степен може да се постигне и с листата на градинския чай, но тръгнем ли да сравняваме етеричните масла от двете растения, салвията взема сериозна преднина. Вижте как се движи световното производство на етерично масло от салвиая скларея през подследните 70 години: 1937 г. - 7 тона, 1946 - 10 тона, 1959 г. - 11 тона, 1994 - 30 тона, 1996 - 40 тона. Ясно е , светът преоткрива салвията, преживява поредния ренесанс на отношението си спрямо нея и полека си възвръща плантациите, унищожени до голяма степен през Втората световна война. През 1984 година се открива необичаен взрив в производството, пик, който скоро няма да бъде постигнат. Тогавашният Съветски съюз предоставя данни за 40 тона - колкото цялото световно производство, България се нарежда на второ място - 3 т. Следват Франция - 2т., Индия - 1 т. Мароко - 1 т. и след тях с по-малки количества Израел, Южноафриканската република, Унгария, Югославия, Италия. Е за какво, ще попитате, какво толкова правят от нея, след като фармацевтичните гиганти не я търсят особено. Отговорът е дълъг: парфюмеристите обичат салвията, производителите на колбаси и сосове - също, винопроизводителите са запазили топлите си връзки с нея, а ароматерапевтите я обожават. Кои са тези, последните, ще стане дума по-нататък. Сега само ще си припомня как етеричното масло от салвия ощестливи няколко жени от българското село Върбица. Те, и трите, имаха един и същи проблем. Омъжени от години наред, минали през всички възможни лечения, но не се сдобили с деца.  Естествен дезинфектант, използва се с успех за лечението бронхиални възпаления. Облекчава ревматични болки. Отлично средство за жени в климакс - редуцира потоотделянето. Балансира менструалния цикъл, удачно помощно средство при гинекологични заболявания. Снема нервното напрежение, лекува депресията и главоболието. При външното приложение екстрактът повлиява благоприятно скалпа на косата при косопад. Приемът й е препоръчителен за пациенти с Алцхаймер, но не е при бременност. При кърмене също не трябва да се използва, освен ако целта не е спиране на лактацията.  Етеричното масло от салвия има едно разкошно свойство - освен че в малки дози действа успокоително, а в по-големи - антидепресивно и силно тонизиращо, то отключва и стимулира имунната система , помага й да реши някои леки хормонални отклонения при жените: регулира месечния цикъл абсолютно безвредно за разлика от химическите лекарства, отлага преминаването към менопаузата, облекчава горещите вълни, изпотяванията и болките в периода на критичната възраст. Като следствие от изброените въздействия производството на естроген в организма на жената продължава по-дълго и така се отлагат с месеци и години първите коксартрозни проявления. Иначе въздействието се извършва по най-простичкия начин. Жената, която преживява бездетството си като малка трагедия, се заема със себе си първия ден след поредния цикъл. В 5 мл. растително масло /може да бъде ленено, слънчогледово, зехтин и т. н. за предпочитане - нерафинирано/ се капват 2-4 капки от 100%етерично масло от салвия. Със сместа се намазва стомашната област под пъпа и се втрива с ръка до пълно попиване. Всеки ден по веднаж. Желателно в следващите 27 дни, заедно с обмазванията, да се пие запарка от клинавиче, цариче и градински чай - по една щипка от всяка нарязана билка в 500 мл. вода. Ако първите няколко месеца не се стигне до зачеване, градинският чай се дава и на съпруга, като по древния римски обичай двамата се отделят за четири дни преди овулацията, а на петия се ощастливяват взаимно. Във Върбица средната по възраст жена - двайсет и една годишната Жана М. сполучи още на втория месец. Нейното дете вече рита в кошчето и от радости и грижи покрай него, тя няма време да повярва, че това наистина се е случило. Трябва да отбележа, че тя не беше притеснявана в семейството си по повод своето лъжливо бездетство. По-бавно успя най-младата - за шест месеца, защото тя трябваше да прочисти пътя на бъдещата си рожба, като премахне бялото течение и болките, които съпровождаха месечния й цикъл. Като добавка тя беше поставена в една по-нетърпелива семейна среда - да изпълни това, за което са я поканили в тази къща. Та трябваше допълнително да се измъква от необичайна за възрастта й потиснатост. И едното и другото стана с помощта на комбинации от етерични масла. Бяло течение се премахва със 7 капки етерично маслена смес от 100 % чисти етерични масла: чаено дърво - 3 капки , салвия - 2 и смрадлика - 2.Те се разтварят в половин литър билкова отвара от лайка, орех и дъбова кора, която се използва по веднаж на ден за промивка посредством дамски душ. Що се отнася до успокоителната насоченост - лесно е да се вземат няколко вани или да се направят масажи на гръбначния стълб с втривания на ленено масло - 10 мл., в което има разтворени салвиево, лавандулово или илангово етерични масла - по 2 капки или друга комбинация: салвия, маточина, петигрин - по 2 капки в същите 10 мл. маслоносител.. В Билкария има много възможности за преодоляване на лъжливото бездетство. Стига преди това детеродните органи да не са били увредени безвъзвратно по хирургически път. Сега ми остана да обясня как салвията помогна при третия случай в село Върбица. Тя просто промени не толкова хормоналния статус на Васила В., а накара съпругът й да се заинтересува по-силно от нея. В комбинация с масла от сандалово дърво и чер пипер, салвията се превръща в ненадминат афродизиак, което ще рече - стимулатор на възпроизводствената дейност на мъжа. В селото сега се говори за щастливеца на трийсет и петгодишната Васила - труди се човека, труди се толкоз години, е сега стана работата, откакто чаят порасна тук. Добре са подразбрали хората, а разбирането поражда любов. Така че вече съм сигурен - докато го има светът , ще я има и салвията. Щом вярата в нея пак се е преродила , растението ще изкара още 1000 години. Нали тъй е станало след спасяването на Христос и неговата майка от гонителите им. Една вяра на 1000 години стига! Това е човекът. Емил Елмазов.

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ

12 ноември 2017 10:42
Част I Съществува психологически тест, според който, описвайки къщата на мечтите си, ти описваш самия себе си. Представи си твоята мечтана къща. Това е твоето тяло и домът на душата ти. И кое е първото, което трябва да притежава този дом – стени, покрив, врати и прозорци, т.е. защита, общуване, въздух и светлина. Това е, от което тялото има нужда, за да е здраво – ЗАЩИТА /добра имунна система/; ЛЮБОВ към себе си и към света /вселената-бог, природата-майка и хората-братя и сестри/; ВЪЗДУХ /правилно и осъзнато дишане/ и СВЕТЛИНА /дар, който ни позволява да видим света, в който живеем/. Не съм забравила и за основата на къщата. Моята например беше построена върху стълбове и издигната над короните на дърветата, поради което ме определиха като мечтател. Но светът има нужда и от къщи, стъпили здраво на земята. Всъщност, светът има нужда от всеки от нас и различията ни спояват цялостната картина. На една къща й трябва и вода, както и на тялото ти, за да е чисто и здраво и за да са красиви цветята в градината ти. И така, за да сме здрави са необходими няколко неща, които природата ни е дарила напълно безкористно – имунна система, любов, светлина, въздух, вода. Единственото, което човек трябва да даде в замяна е да изпитва благодарност към този прекрасен дар, за да е щастлива душата му; любов и грижа, за да запази непокътнат дома, в който живее и движение, но не във фитнес залата, а движението като свобода, трудолюбие и грижовност. Ето това е с няколко думи всичко, което религии, учения и изследвания всъщност искат да ни кажат – здравето е напълно в нашите ръце – обичайте, бъдете благодарни, дишайте осъзнато, пийте чиста вода и танцувайте дори когато работите. Изглежда просто и лесно, нали? Ами опитайте тогава!   Надя Димова
Прочетете още...

4 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

5 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

6 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

РАСТЕНИЯТА ЧАКАТ ЧОВЕКА

ПО-СПОКОЙНО СЪС СЕЛЕКЦИЯТА

АЛХИМИЯ ОТ БОГОМИЛСКИ ВРЕМЕНА

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

САЛВИЯ СКЛАРЕЯ

ЩЕ СЕ ОПАРИШ! НЕ ДОКОСВАЙ!

ЗА ЖИТНИЯ РЕЖИМ, ЛИМЕЦА И НОВИТЕ СЪМНЕНИЯ

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ

(СЪ)ТВОРЕНИЕ

ДУХ-УХАНИЕ

Новите дати за ирисова диагностика

Прегледите са с предварително записване.
октомври 2018 - декември 2018 - Записване
Велико Търново
26.10.18 - 26.10.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
02.11.18 - 02.11.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
09.11.18 - 09.11.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
16.11.18 - 16.11.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
23.11.18 - 23.11.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
30.11.18 - 30.11.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
07.12.18 - 07.12.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
14.12.18 - 14.12.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
Габрово
27.10.18 - 27.10.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
03.11.18 - 03.11.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
10.11.18 - 10.11.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
17.11.18 - 17.11.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
24.11.18 - 24.11.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
01.12.18 - 01.12.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
08.12.18 - 08.12.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
15.12.18 - 15.12.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
Русе
19.11.18 - 21.11.18, тел. 0887 595 662 Регионална библиотека "Любен Каравелов", ул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" №1
Бургас
17.12.18 - 19.12.18, бул. "Ст. Стамболов" 86, Билкария, тел. за записване 0899 15 13 17.
София
28.10.18 - 31.10.18, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31
02.12.18 - 05.12.18, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31
Варна
22.10.18 - 24.10.18, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.
10.12.18 - 12.12.18, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.
Стара Загора
26.11.18 - 28.11.18, тел. 0877 701 585 ул. „Братя Жекови“ №77 - Магазин Билкария.