АЛХИМИЯ ОТ БОГОМИЛСКИ ВРЕМЕНА

16 март 2018 09:15
Растителна алхимияПРОВЕРЕТЕ СИ БИЛКАТАЗабравете поне за минута справочниците, те се занимават с биохимията и до тук. А светът отвъд видимото е толкова красив и подреден! АЛХИМИЯ ОТ БОГОМИЛСКИ ВРЕМЕНАПозволете ми да ви демонстрирам една полезна опитност от растителната алхимия на Средновековието. Тя би ви послужила, ако пожелаете някога, подобно някои от богомилските врачове, да проверите дали едно растение или смес от растения ще ви подействат благоприятно в определен сезон и на определена географска ширина, при наличните небесни констелации, в реалното обкръжение от хора, излъчвания, въздушни течения, употребявани храни, води и т.н.Тук трябва да имаме съзнание, че с този алхимичен опит заместваме загубената си отчасти интуиция. Да бихме я имали тази интуиция в достатъчна наличност, да бихме могли да я ползваме с достатъчна сигурност, не би ни било нужно да се туткаме в алхимичната лаборатория. И тъй, какво всъщност правим? Искаме да избързаме много, да изпреварим реалното време и да надникнем в резултата на един по-продължителен, протяжен в дните процес. (Приемането на екстракта от билката и въздействието му върху оргаизма ни.) Така ще сме сигурни, че има смисъл да предизвикаме изобщо протичането на процеса в реално време.Добре, да се заемаме за работа. Едно животно би взело решение само с едно помирисване. Ние – не можем! Ние трява да помислим, да поработим. Издигайки се в интелекта сме загубили инстинкта. Първо ни е нужен огън или мъжкия принцип. За алхимиците СЯРАТА ИЛИ СУЛФУРЪТ са понятия, които представят активните свойства и форми. В материалният свят тези свойства се изразяват като възпламеняемост, корозивност, действеност и т.н. В духовния - това всъщност е творческия Огън- ГОРЕЩ, СУХ, МЪЖЕСТВЕН, ЧИСТ, ОРПЛОДОТВОРЯВАЩ. Ето, да го представим лабораторно с този пламък.Сега да си осигурим женския принцип. В алхимията МЕРКУРИЙ е пасивният женски принцип. В света на материята качествата му се изразяват в мекота, ковкост, текливост, изпаряемост. В духовния свят - това е ПЛОДОНОСЕЩА И ОПЛОДОТВОРЯЕМА СЪЩНОСТ. Женска и мокра, Ей тази вода нека бъде нашият Меркурий, оплодотворяема същност, а като елемент на нейна плодоносеща същност ще заложим ей това растение, за която искаме да проверим дали ще поникне и дали ще намери благоприятни условия да разцъфти там, в нашето вътре, в почвата на нашия организъм. Ако се изразим по-съвременно, проверяваме дали растението резонира вибрационно с нашето моментно състояние, с нашия индивидуален вибрационен код.Остана да затворим триъгълника, фигурата на съзиданието, като добавим СОЛТА. Без нея няма да протече реакция, нито ще се осъществи трансформацията на растителната същност. СОЛ – алхимическата космология ни говори, че СОЛТА, само тя и единствено тя като принцип съдейства да се съединят МЕРКУРИЙ и СУЛФУР. Солта като обобщен термин може да се отъждестви с всичко, което кристализира. Според мнението на древни учители тя е изходно вещество за всяко сътворение, доколкото всяка материя може да се сведе до солеобразна форма. Ние тук ще използваме сода бикарбонат. И ще оставим Меркурий под въздействието на Сулфура, като ще очакваме СОЛТА да катализира взаимното проникване на двете начала, преобразуването им в нещо трето от по-висш порядък. Скоро ще получим резултата. Важното е да следим течността. Ние участваме с нашето волево наблюдение. Предизвикваме физическия вакуум с нашия въпрос: да или не? Това е алхимичното в тази иначе химическа реакция! Сега ще станем свидетели на брожение, разпадане на молекулните формации, разхвърчаване на атоми, отцепвания на електрони, протичане на йонни потоци. Пред очите ни се извършва метаморфоза, която ще ни доведе до разпад и ново построение.. Съчетано от ОГЪН и ВОДА, активирано от солта на ЗЕМЯ-та новото построение ще изрази същността си като аромат във въздуха, а в качеството на този аромат, на принципа на симпатия и антипатия, ние трябва да открием степента на полезност за организма ни.Време е да прекратим брожението и да помиришим със затворени очи. Ако този аромат ни допада, значи се срещаме с нещо, което ще ни е полезно при употреба, което ще укрепва преди всичко високите вибрации на съществото ни, ще ни сродява с околния свят посредством силите на резонанса. С други думи от полза ще ни бъде да използваме това растение за вътрешна употреба. Ако не почувстваме никакъв аромат, растението нито ще ни вреди, нито ще ни помага. Ако ароматът не ни е приятен – приемът на растението под каквато и да е форма ще смути хармонията ни с околната среда, вместо да я усили. Ако ароматът ни се стори противен – нека да стоим по-далеч от това растение, независимо какво пише за него по справочниците, в Мрежата или какво ни говори специалиста- гуру. Много често ще забележим, че ако билката е имала някакъв аромат преди влагането й, сега той е променен, често съвършено друг. Защото в първоначалния аромат и форма на всяко растение можем да открием подписа на природата или нейната идея за създаване на растението, докато в последващия алхимичната операция аромат можем да търсим отговора на въпроса ни - добре ли му е вътре в нас, бунище ли е намерило то там или градина. Готово ли е да отдаде остатъка от силите си за възвръщане на частицата божественост у нас!Магията е в това, че ако повторим опита в друго настроение, с друга активност на участието си в процеса, ще получим друг аромат. Той може отново да ни допада, но ще бъде друг.Това още веднаж ще ни убеди, че нашето волево участие е решаващо в протичането на един иначе обективен процес.Това, което ще се случи с растението след неговата трансмутация в „другия свят, в нашия вътрешен рай или ад“, в който ще го пренесем, в новата му форма, в която ще го принудим да съществува то ще изяви още сега, още вън, посредством излъчването на разчетения от обонянието ни аромат. Така вече ще знаем дали тази билка ще се свърже информационно и благотворно с нашия организъм и дали ще мобилизира в него силата на сътворението. И то - на това място и в това време. И още нещо: когато използвате лечебни растения за вътрешна употреба, не го правете с безразличие или с отврата. Ако стиснете носа си и глътнете с гримаса един чай вие вече сте се увредили вместо да сте си помогнали.Една забележка:Медицинската алхимия избягва да има работа с материалните действия на растението -лекарство. Физически въздействия върху физическото тяло тя оставя на обичайното треволечение и предпочита работата върху структуриращите сили на организма.Но защо размахах тези пламъци и стъкленици тук. За да се опитам нагледно да обясня, че лечебната сила на естествените лечебни средства не винаги е една и съща и не винаги по един и същи начин се отнася към даден организъм. Че тя зависи от годишното време, небесната констелация, околната земна среда и конкретното състояние на човека, който посяга към нея. Затова е нужна алхимичната проверка. Средновековната лечителска практика, когато е била представена в перфектната си форма, винаги е държала сметка, че човекът е вписан във вечно подвижната картина на цялата природа. Че той не може да бъде измъкнат насила от там и с него да се борави като с невключен в състава й предмет. Затова, например, лекарствата за една и съща болест през зимата и през лятото значително са се различавали.На това обаче не ни учи днешната академична медицина и търговска фармацевтика. Те, двете официални дами, всевъзхвалени за всичките си добрини и всеопростени предварително за всичките си грехове, не съблюдават никакви зависимости които изпитва човек в моментния свят. Звезди ли? Планети, Слънце, Луна, въздействия...? „Ауу, какви са тези глупости. Ще ви пратя на луната да се лекувате...Треви, дървета, енергии, кристали, аромати...аууу. Махайте тези неща от тук или напускайте клиниката...“ Дразнят се двете дами, дори са готови да обвиняват в мистицизъм, невежество, глупост, в някои случаи са готови и да съдят. Такива са техните клади –тихи, но често пъти неистови. Посредством законите, забраните и хулите те винаги са искали да изметат от живота другомислещите противници на техния девиз. А той е: лекарството да е едно и също за милиони хора по всяко време и за навсякъде. Привидно те се кълнат в Хипократ, но неговата идея да се разчете за всеки поотделно при какво господстващото положение на коя планета болестта е дошла, кой орган е засегнала... – не, това не! Билки, които са под влиянието на тази планета ли ще се използват за лечение или билките на срещуположната й - всичко това им се вижда ненужно. А в ерата на компютърните програми тази преценка би могла да става за минути. Ако Хипократ случайно се появи, трябва или да го натикат в психиатрията или те да бягат надалеч!ЗАЩОТО ДА ЛЕКУВАШ ЧОВЕКА ОЗНАЧАВА НАЙ-НАПРЕД ДА СЕ ПОГРИЖИШ ЗА СЪЗВУЧИЕТО МУ С ОКОЛНАТА СРЕДА, да акордираш лада на душата му в резонанс със светлината, естествените звуци, цветове, аромати и по-високи от тях вибрации на мисълта, прозрението и любовта. Ако ние сме вибрационни същества, което физиката отдавна установи, не е ли разумен подход да се пестят силите на болния като съзнанието и тялото му се довеждат до това, че да не губи той сили в борба и противопоставяне на околният свят. А може и повече – не само да не губи, но и да си добавя от тях в лечебния процес. Това физиците биха нарекли ефект на резонанса. Първо това. Защото няма трайно оздравяване без да въвлечеш в този акт силите на природата, да ги поставиш на своя страна.

ПРОСТАТАТА, МЪЖЕ! БОГОМИЛИТЕ СА НИ ЗАВЕЩАЛИ СВОЯ ЛЕК!

12 март 2018 08:07
Пачата трева не върши работа САМО на пачите мозъци(Ненужно за неукия)НАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТпо висше билкарско изкуство Като посрещна недоспал мъж в кабинета по ирисология, ако не са му зачервени очите от „винени пари“ още от прага ми е ясна диагнозата – проблеми с простатната жлеза. Напоследък доста мъже се оплакват, че лекарствата за различните възпаления на простатата не им действат. Ще изпреваря с 40 дни Международния събор „Духът на България“ във В. Търново, за да им предложа покой от болката или от нощните притеснения - да секат съня си на по час-два. Всъщност не аз ще го сторя, а онзи неизвестен богомилски врач, който с перо и вдъхновение е положил опита си върху стария пергамент. Пък може и да не е неизвествен, може да е Поп Богомил, Боян Мага, Василий Врач... Който и да е, благодаря му. И вие поблагодарете, ако съвета му просветли дните ви и успокои нощите ви. И тъй, 21-ва рецепта от Богомилския ЗЕЛЕЙНИК."При запушване на пикочните канали: листа от ряпа свари, отварата изпий, а листата, докато са топли, наложи под пъпа, привържи ги здраво и ще се отводниш. Ако не те хване, свари пача трева и изпий с вино..."Тук имам място и време да обсъждам само втората част от рецептата. Българите са били конен народ, подбивали са чатала си върху гръбнаците на конете в стотиците километри походи. Нормално е мъжете да са усещали често жлезата като натъртена. Логично е жреците им още от древни времена да са имали и лек срещу тази увреда. И тъй, в 200 г. сгорещено домашно червено вино (без добавени сулфити), поставяме две щипки надребнена пача трева. Варим на тих огън, докато виното се изпари наполовина. Желателно е да вдишаме няколко пъти от тези изпарения. После прецеждаме и изпиваме на малки глътки без да бързаме, като си представяме образа на растението. Можем да го помилваме мислено, можем да се разговорим с него. Процедурата е вечерна, после – сън. Не бързайте да затворите страницата. Опознаването на цялостния образ и характер на билката и концентрацията върху полезните й свойства по време на употребата й увеличава многократно силата й на въздействие. МАГИЧЕСКИ РАСТЕНИЯСъответствия между планетите и растенията са открити в древността от старите майстори на лечебното изкуство и това им е помагало да лекуват по-успешно с тях, отколкото ние днес.Растенията, върху които Слънцето най-видимо отразява своето влияние, прехвърлят „слънчев нрав“ в хората, които ги използват по правилен начин. Обстоятелството, че техните цветове следят хода му от изгрев до залез, ги прави лесно разпознаваеми: слънчоглед, лавър, змийско мляко, пача трева...ВТОРАТА ТРЕВА НА СЛЪНЦЕТОЗабравена, осмяна и запокитена в дъното на човешкото съзнание ПАЧАТА ТРЕВА пази търпеливо своите великолепни качества за всеки, който я преоткрие.Пача трева (Polygonum aviculare L.)СЕМ. POLYGONACEAE - ЛАПАДОВИСиноними: гъша трева, гъшеница, див фасул, кокошалина, пачина, свински троскот, троска трева, червенкаЗа нашите сънародници в чужбина ето и имената й на английски, немски, френски и руски:A. Knotgrass, allsеed, armstrongН. VogelknöterichФ. Aviculaire, Trainasse, renouée des oiseauxР. Буркун, горец птичий, спорышВъздействия на духовно ниво: „Който я докосва често или я носи в себе си си възвръща симпатията на планетата, под която се е родил. Така пачата трева става твърде полезна за белите дробове и освобождава затрудненото дишане. Лекува болести на сърцето и стомаха, ако се приема изсушена и по щипка в храната. Ако носиш постоянно корена й, ще се избавиш от болести на очите, а ако пиеш сока й, ще ти се яви страст и сила към любовните дела. На меланхолиците помага при кръв в изпражненията. От лудост ще те предпази, ако нощем я закрепваш на стомаха си и спиш тъй...” ( Алберт Велики)На физическо ниво: Освен при възпаления на простатата в опита на древните българи е известна с полезното си действие при пясък и камъни в бъбреците и пикочния мехур, оттоците при бъбречни и чернодробни заболявания, при кървене от стомаха, червата и матката, при хемороиди и бяло течение.Бере се сутрин, след вдигането на росата, при нарастваща луна, когато тя преминава през съзвездието Лъв, още по-добре, когато Луната и Слънцето си съвпаднат в този знак. Тогава е най-лековита и действа еднакво силно в споменатите направления.ЛЯТНА АКАДЕМИЯ БИЛКАРИЯ включва в своята програма през месец юни 2018 г изучаването и упражнения за прилагане на тази магическа билка.Пачата трева не е за пачи мозъци. Знанието за нея е излишно за неукия.ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА НА Международния Форум "Българският Дух през вековете" във Велико Търново (13-15 април), ТРЕТИЯ ДЕН, НЕДЕЛЯ ОТ 9.00 в ИНТЕРХОТЕЛА, Заседателна зала. Писа рука Емилова Снимка:bilki.bg

БИЛКОВА ЗДРАВНИЦА

06 март 2018 10:01
НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА БИЛКАРИЯ Три разширени изследвания върху ГРАДИНСКИЯ ЧАЙ, ЖЪЛТАТА ТИНТЯВА И КОРИАНДЪРА БИЛКОВА ЗДРАВНИЦА-България може да бъде и това, стига да го пожелаем Едно интервю с Емил Елмазов, чл. кор. на Международната академия по информатизация в Москва ЕМИЛ ЕЛМАЗОВ И НЕГОВАТА„БИЛКАРИЯ”През последните години на миналия век Емил Ел-мазов основава резерват „Билкария” в Боженския бал-кан върху 150 декара изоставени земеделски земи и гори.Сравнителната защитеност на територията му дававъзможност да изучава и съхранява ендемитите (мест-ните видове) от хранителната и лечебната флора наСредна Стара планина. Финансира разработките си,като открива няколко дрогерии и билкови аптеки, зада предлага в тях продукцията на биодинамичното сиземеделие. Неговият девиз е:”Помогни си сам, за да ти помогне и Съюза. Няма значение кой съюз..”.Обезлюдяването на Балкана го кара да търси новпоминък за местните хора. В условията на 500 -700 м над-морска височина Елмазов успява да създаде градини отказанлъшката роза, маточина, салвия и да одомашни дивото жито ед-нозърнест лимец, което открива на малко находищев Родопите. Цели 12 години са му нужни, за да умно-жи семената на лимеца на територията на резерват„Билкария”. После заедно със своите сътрудници ги разпределя във всички краища наБългария. Така на българската трапеза се завърна изна-чалният хляб на Балканите с особено високи храни-телни и лечебно-възстановителни качества.В момента Емил Елмазов продължава изследваниятаси за създаване на лечебни храни от кълнове на лимеци слънчеви екстракти от живи билки по метода „Елма 2”. Той твърди, чепосредством тези екстракти и активирането с тях насемена от еднозърнест лимец може да се изработва лечеб-на храна, съобразена с проблемите на отделния човек. Ре-цептата за хапчета се заменя с рецептурник за домашноприготвяне на слънчева храна Тук водата запокълването носи информация от цветове на подходя-щи лечебни растения, която се откопирва в кълновете.Така възроденият живот се насочва към определена ак-тивност. Същността на метода „Елма 2” е в настрой-ването на вибрационната честота на болната органовасистема до природно присъщите ù стойности посред-ством повторно привнасяне на изтрита от болестта информа-ция. В този смисъл методът разглежда хроничнитезаболявания като срив на честоти, като фалш вмузиката на живото вещество, като патологияна резонанса между трептенията на организма иВселенския акорд.Емил Елмазов е член на Съюза на писателитеи председател на Съюза на билкарите ипроизводителите на живи храни в България. Автор е на десе-тина книги, между които „Лимецът – изначалниятхляб”, излязла през 2009 г. на български, руски и ан-глийски език, „Възкресението на лимеца”, на сборници с разкази, романи и публи-цистика, някои от тях награждавани и превежданив чужбина.Питаме го как успява да работи едновременно вседем града на България като ирисолог, да поддържарезерват „Билкария”, да продължава изследваниятаси на живи растения и да пише проза. Той ни изне-надва: „Уча се да пиша в мерена реч. Скъпя се вече надвсяка дума...” И ни предлага последното си стихо-творение. ПОСЛЕДНАТА БРЕЗА Емил Елмазов Аз знам, че има лек и той е сока от бреза,но си мълча, човека разпознавам.Край селото останала една,тя моли отдалеч...”Не ме издавай”... Брезичке малка, страшно е да гледам,човекът задушава се пред мен.И аз реших - ще те пожертвам,на него май останал му е ден. И дадох му топор, защото аз не можех,да иде там и да направи срез.Да пие от гърдите на брезатаи да замаже с глина и петмез. Останах у дома с юмруци свити,душата ми се мяташе в съня.Едва се съмна, тръгнах към брезата,да искам прошка, да се поклоня. Видях я цялата обляна в кръв.Човекът пил и вдишал, и в радостта забравил за петмеза,за раната, която бил пробил. Човеко, гдето и да си, да знаеш,брезата те възправя вместо Бог,но само ден от нея пиеш,а втория си вече кръволог. Така уби и себе си, и нея,а мен ме запокити към града.Брезички много ще посеяи тайните си вече ще цедя. Не можеш да получиш здраве,щом сееш само смърт. Уви...Бъди благословен, дори да оздравееш.Урока на брезата разкажи! Кдето и да си, където и да си... БОГАТА ЛИ Е БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ? Поне 500 000 растителни вида покриват земната кора и изпълват световният океан. Те са неравномерно разположени, също като хората, но в най-богатите и съхранените екологично райони се откриват по около 5-6 000 доказано лечебни видове. Преди да бъде разорена от войните през последните 40-50 години Месопотамия беше най-богатата територия на билки. Днес би трябвало да смятаме за такива някои от планинските вериги в Китай, Урал в Русия, Стара планина и Родопите в България, докато не ги осечем съвсем.На българина му отива да владее висшето билкарско изкуство, тъй както морските нации си съхраняват традиционните навигационни и моряшки умения. Колкото е по-дълголетна една нация, толкова повече опит е съхранен в нейната генетична памет, опит, трупан пипнешком, в тъмницата на незнанието, но и в проблясъците на здравния успех, във фактите на дългоживеенето. Да не се окаже някой ден, че сме съществували като народност повече от пет хилядолетия и сме оцелявали, и сме се множили някак без Здравна каса и Министерство на здравеопазването, а сега, след като сме благополучили с тях, сме започнали да се топим съвсем ненавременно...През 1976 г. в Женева Световната здравна организация учреди работна група по народна медицина, а на следващата година прие резолюция за развитие на изследванията в областта на народната медицина. От тогава в много страни се изградиха големи научноизследователски институти за изучаване на лечебните растения, издават се десетки научни списания. От тези години започна да води своята научно-събирателска дейност и „Националната образователна програма „Билкария” на Съюза на билкарите и производителите на лечебни храни.Поредицата „Знание за здраве” на издателство „Труд” отговаря на общия човешки стремеж за връщане на синовната обич на земния човек към неговата планета. Венелин Пеев ГРАДИНСКИЯТ ЧАЙ Той помага да се отстранят болките в гърлото, като заедно с това човек осъзнава какво не би искал вече да преглъща, да приема. С други думи отприщва свободния изказ на гнета, на събраната в себе си болестотворна енергия от външни несправедливости, довели до безнадеждност, до отчаяние. Така се освобождават душевни пространства за укрепване на волята и съсредоточаване на вниманието към по-ведрите страни на живота, към радостните му страни, към градивните действия. Ето сега европейската визитка на градинския чай на латински, английски, френски, немски и руски език от синонимния речник на БИЛКАРИЯ. Градински чай (Salvia officinalis L.)СЕМ. LABIATAE (LAMIACEAE) - УСТОЦВЕТНИСиноними: божигробски босилек, градинска салвия, какула, рожково биле, теменчеA. Garden sageН. Echter SalbeiФ. Sauge officinaleР. Шалфей лекарственный Нека тя да помогне и на нашите сънародници, които не пребивават вече на българска земя, а биха искали да се възползват от подкрепата на тази билка. Като бягала от преследвачите си, пратениците на Ирод, с младенеца на ръце, Богородица молела задъхано по-големите растения да я прикрият. Всички те треперели, защото конниците сечали със сабите си наред. Само салвията събрала клоните си, разперила листа и заслонила Светата Дева. Когато преследвачите отминали Богородица й благодарила и я благословила да пази във вековете напред всички майки и жени в неволя.Това може да е легенда, но самата истина е, че и днес градинският чай помага на жените при обилни месечни кръвотечения.Тази билка хармонизира протичането на процесите в тялото и съотношенията между хормоналната и кръвоносната система. А хармонизирането като нормализиращо въздействие се открива само при естествените лечебни структури. Всичко синтетично в областта на медицината може да действа само в една посока. Напоследък стана известно, че пропиловият алкохол, който се влага дори и в пастите за зъби, създава условия в черния дроб за поява на щамове от метили, а попаднал в дебелото черво, увеличава риска от разрастване на гъбичните колонии от вида Candida. С листа от градински чай можете да си направите домашна билкова паста за заби. Изсушете листата на градинския чай. Стрийте ги внимателно на прах и ги смесете с два пъти по-малко хлебна сода. Разбъркайте добре. Намокрете мека четка за зъби и натопете в праха. Имате най-ароматната и природна субстанция за премахване на кървенето от венците и за избелване на зъбите.Или да кажем често ви избива обилна пот. Две щипки натрошени листа от градински чай, сварени десетина минути в един литър вода си е прекрасен лосион срещу потене. Обтривайте кожата на проблемните места поне три пъти в седмицата. След месец забравяте, че сте изпитвали това неудобство. При силни усещания за безнадеждност и отчаяние имате възможност да правите всяка вечер топла ваничка на стъпалата с няколко капки от етеричното масло на градинския чай или да приемате хомеопатично средство от същото растение. ЗНАМ, ЧЕ НЕ ВИ Е ДО КОРИАНДЪРА, ОБАЧЕ... Хората от бизнеса дали знаят, че това растение може да им помогне да бъдат по-убедителни когато водят семинар, когато се опитват да внушат новата си идея на своя персонал или когато защитават свой проект...Едва ли. Но със сигурност умните оратори, телевизионните водещи и артистите преди представление, музикантите преди концерт приемат кафе с лимец и кориандър и така избягват сценичната треска. Има го вече това кафе, защо ви е да треперите пред вашата публика, дори тя да е семейният ви кръг.Кориандър (Coriandrum sativum L.)СЕМ. APIACEAE (UMBELLIFERAE) – СЕННИКОЦВЕТНИСиноними: кишниш, колендо, колендроA. CorianderН. Garten-KorianderФ. Coriandre, c. cultivéeР. Кишнец посевной, кориандр Някога са използвали кориандъра за „предпазване или изгонване на демонични сили”. В тракийската храмова медицина при подготовката за инициация на бъдещите жреци и царе са прилагани жестоки изпитания, за да може вълкът-хищник в душата на бъдещия духовник или владетел да бъде убит, а на негово място да се всели кучето-пазител на народа. Та тогава са опушвали пещерните зали и с кориандър – да изострят мисълта на инициирания, да направят словото му обаятелно. Днес фитотерапевтите се справят с болезнената срамежливост на пациентите си, със слабостта им за мисловна концентрация пак с етеричното масло на кориандъра. Това растение по особен начин засилва творческата мощ, увереността на личността, без да я изтиква в агресивното поле на дразнещата самоувереност.Винарите надребняват семена от кориандър и ги накисват в старо вино, за да търсят мъжете виното им. Ако подсладим такова вино с мед, можем да изведем от черния дроб и тения, ще ни се отдаде да се справим и с възпаления в тестисите.Рибарите смесват смлян кориандър с анасон, резене и конопени семена, за да се закачва рибата по въдиците им.Лечителите смилат кориандър, смесват го с ечемичена ярма и правят от него лапи, които налагат върху места, поразени от червен вятър. Използват го още при подуване на червата, за разкъсване на циреи и премахване на отоци. При мигрена е идеално да счукате една супена лъжица семена от кориандър и първо да ги кипнете за кратко в половин литър вода, а после да ги запарвате 15 минути на слаб огън. После извлекът се прецежда и се пие на два пъти през деня по чаена чаша. Подслажда се с мед и тогава има по-ясен резултат.За Нова година някои правят любовно питие като смилат три чаени лъжички семена от кориандър и ги слагат в половин литър вино. Трябва да преседи на стайна температура поне седем дни.За това – още от днес! ЖЪЛТАТА ТИНТЯВА (защитено растение) Понякога си мисля, че можем да я наречем европейския жен-шен. Забележете в колко различни направления я използват жителите на нашия континент: при безапетитие, лошо храносмилане, колики, запек, отпадналост след тежко боледуване, анемия, жълтеница, пясък в бъбреците, глистни заболявания. От някои народи се прилага и при ревматизъм, подагра и малария.Тинтява, жълта (Gentiana asclepiadea L.)СЕМ. GENTIANACEAE - ТИНТЯВОВИ Синоними: горчив корен, жълта линцура, тинтява асклепиадоваA. Yellow gentian, Yellow betterwortН. Gelber EnzianФ. Grand gentian, g. jauneР. Горечавка желтая Жълтата тинтява е най-горчивото растение от употребяваните в научната медицина апетитовъзбуждащи билки. Спиртните разтвори са по-силно горчиви, тъй като не всички съставки се извличат с вода. Билката тонизира сърдечният мускул и цялата храносмилателна система — засилва отделянето на слюнка, стомашен сок, жлъчка и други храносмилателни сокове и подобрява храносмилането.Има слабо температуропонижаващо и глистогонно действие. Експериментално е установено, че активира производството на бели кръвни клетки, което може да се отрази благоприятно на имунната защита на организма. Надземната и част се прилага с успех при хронични секреторни нарушения в храносмилателния канал. Извлеци от нея усилват моториката и повишават тонуса на тънките черва. Те възстановяват перисталтиката при атонични състояния на червата. Набъбващият тинтявов пектин допринася за този ефект.Прах от корена на жълтата тинтява и екстрактът от него се използват за съставители на някои твърди лекарствени форми.Корените на жълтата тинтява съдържат около 3% горчиви и дъбилни вещества, пектин, захари, нишесте и някои алкалоиди. Основният гликозид е генциопикрин, който притежава сравнително по-нисък индекс на горчивина. Около 5 пъти по-горчив е амарогенцинът. В корените се съдържат още дъбилни и слузни вещества, тлъсто масло, а също и алкалоидът генпианин. Във фитотерапията се употребява под формата на отвара, приготвена от една чаена лъжичка ситно нарязани корени в 500 мл вода. Приема се по 1 кафена чашка преди ядене. В Средновековието били известни тъй наречените териаци. Стотният териак (Teriak 100), в който сухият екстракт от корени на жълта тинтява е бил основният компонент, се е смятал за панацея по отношение на сърдечните заболявания и тайната на приготвянето му се предавала само от баща на син. Той е запомнен в бранша с толкова благотворни резултати, че и днес може да бъде открит или приготвен в билковите аптеки с екстемпорални форми.

ЗА ИНФОРМАЦИОННОТО ПОЛЕ, ВГРАДЕНО В ЕДНА ИКОНА

03 март 2018 18:37
Ако има чудесни изцеления, защо да няма и чудесни победи.Ще напомня едно доказателство, мили хора, от времето на Втората световна. Нека бъде в чест на руския патриарх, макар че той със сигурност го знае. Затова пък неговото присъствие в страната ни може да стане повод и някои от нашите народни водачи да се размислят и по-често да споделят помежду си подобни истории. Тази е истинска.В нея става дума за Казанската икона на Божията майка. Когато през 1941 г. немците вече късали парчета от Подмосковието (каква ли работа имали там?) много хора от Православния свят стискали юмруци и се молили за спасение на Русия. В далечния Ливан и митрополит Гор Ливански Илия (Карам) сторил същото. Само че по своему. Изоставил сън и храна, той се спуснал в едно каменно подземие и три денонощия се молил пред иконата на Божията майка. След третата нощ бдение му се явила Царицата небесна и прошепнала: “По цяла Русия да се отворят храмовете, манастирите и духовните академии. Да се върнат свещениците от фронта, да се изкарат от затворите. Готви се предаване на Ленинград. Това не трябва да става. Нека да изнесат Казанската чудотворна икона на Божията майка и да обиколят в кръстен марш града. После да я отнесат в Сталинград и да направят същото. Ако това не бъде направено,Русия загива.“По каналите на Червения кръст митрополит Илия се свързал със съветското правителство. Вече било декември. Ленинград се готвел за дълга обсада, от града вече изнасяли последните ценности. В тази обстановка Сталин извикал при себе си Ленинградския митрополит Алексей Симански и му поръчал да изпълни всичко, което било предадено от Ливанския митрополит Илия.Из Владимирския събор изнесли Казанската икона и в бавен ход с големия кръст напред обиколили Ленинград. В десетките отворени храмове на града се подхванали богослужения. Немците така и не могли да пристъпят чертите на този поход.Същото сторили веднага след това и в Сталинград. Пренесли Казанската икона и след цялия хаос на боевете, сред руините оцеляло като по чудо едно единствено здание – църквата, наречена на Казанската икона на Божията майка.През 1947 г. Сталин поканил митрополит Илия в СССР. Наградили го със Сталинска премия, която той оставнил за благотворителност. Казанската икона на Божията Майка днес се намира в Казанския катедрален събор в Петербург.Винаги, когато си спомням тази история, ми идва на ум, че един иконописец се е оказал толкова полезен за народа си, колкото цяла армия. Не мога да ви кажа името му, но знам, че докато е рисувал върху платното той е общувал с образа, обожавал го е, а образът е пропивал неговите мисли и молитви, докато се превръщал в творяща връзка между човека и Тънкия свят, към който всички сме се стремили и ще се стремим во веки.Емил Елмазов

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ

12 ноември 2017 10:42
    Част I   Съществува психологически тест, според който, описвайки къщата на мечтите си, ти описваш самия себе си. Представи си твоята мечтана къща. Това е твоето тяло и домът на душата ти. И кое е първото, което трябва да притежава този дом – стени, покрив, врати и прозорци, т.е. защита, общуване, въздух и светлина. Това е, от което тялото има нужда, за да е здраво – ЗАЩИТА /добра имунна система/; ЛЮБОВ към себе си и към света /вселената-бог, природата-майка и хората-братя и сестри/; ВЪЗДУХ /правилно и осъзнато дишане/ и СВЕТЛИНА /дар, който ни позволява да видим света, в който живеем/. Не съм забравила и за основата на къщата. Моята например беше построена върху стълбове и издигната над короните на дърветата, поради което ме определиха като мечтател. Но светът има нужда и от къщи, стъпили здраво на земята. Всъщност, светът има нужда от всеки от нас и различията ни спояват цялостната картина. На една къща й трябва и вода, както и на тялото ти, за да е чисто и здраво и за да са красиви цветята в градината ти. И така, за да сме здрави са необходими няколко неща, които природата ни е дарила напълно безкористно – имунна система, любов, светлина, въздух, вода. Единственото, което човек трябва да даде в замяна е да изпитва благодарност към този прекрасен дар, за да е щастлива душата му; любов и грижа, за да запази непокътнат дома, в който живее и движение, но не във фитнес залата, а движението като свобода, трудолюбие и грижовност. Ето това е с няколко думи всичко, което религии, учения и изследвания всъщност искат да ни кажат – здравето е напълно в нашите ръце – обичайте, бъдете благодарни, дишайте осъзнато, пийте чиста вода и танцувайте дори когато работите. Изглежда просто и лесно, нали? Ами опитайте тогава!   Надя Димова
Прочетете още...

ПРОСТАТАТА, МЪЖЕ! БОГОМИЛИТЕ СА НИ ЗАВЕЩАЛИ СВОЯ ЛЕК!

БЕЗКРЪВНИТЕ ОПЕРАЦИИ, КОИТО НАШИТЕ БОГОМИЛИ СА ПРАВИЛИ

ДЕЦАТА И ПРИРОДАТА

АЛХИМИЯ ОТ БОГОМИЛСКИ ВРЕМЕНА

БИЛКОВА ЗДРАВНИЦА

ЗА ИНФОРМАЦИОННОТО ПОЛЕ, ВГРАДЕНО В ЕДНА ИКОНА

ДНА, ДНА, В ДЪН ЗЕМИ ДА ИДЕШ!

ЗА СЪРЦЕТО

КЛИНИ, КЛИНИ, ЗАКЛИНВАЙ!

ЩЕ СЕ ОПАРИШ! НЕ ДОКОСВАЙ!

ЗА ЖИТНИЯ РЕЖИМ, ЛИМЕЦА И НОВИТЕ СЪМНЕНИЯ

ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е ДНЕС СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ?

БЛАГОДАРНОСТИ

ДРЕВНИ ДОКУМЕНТИ

СТЪКЛОПИС

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ

(СЪ)ТВОРЕНИЕ

ДУХ-УХАНИЕ

Новите дати за ирисова диагностика

Прегледите са с предварително записване.
февруари 2018 - април 2018 - Записване
Велико Търново
16.02.18 - 16.02.18, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
Габрово
17.02.18 - 17.02.18, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
Русе
02.04.18 - 04.04.18, тел. 0887 595 662 Регионална библиотека "Любен Каравелов", ул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" №1
Бургас
19.03.18 - 21.03.18, бул. "Ст. Стамболов" 86, Билкария, тел. за записване 0899 15 13 17.
София
11.02.18 - 14.02.18, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31
11.03.18 - 14.03.18, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31
22.04.18 - 25.04.18, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31
Варна
26.02.18 - 28.02.18, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.
26.03.18 - 28.03.18, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.
16.04.18 - 18.04.18, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.
Пловдив
22.03.18 - 23.03.18, тел. 0877 499 942 ул.“Благовест“ №2 А, на гърба на сградата на фирма „Подем“ ЕООД, Клиентски офис на Билкария.
Стара Загора
29.03.18 - 30.03.18, тел. 0877 701 585 Срещу главния вход на Централна поща - Магазин Билкария.