ЛЕСНОТО РАЖДАНЕ, БИЛКИТЕ И ГЛАГОЛИЦАТА

01 април 2019 14:11
Епизод №19 от книгата ГЛАГОЛИЧЕСКИ ИЗЦЕЛЕНИЯ Ето ви едно кратко писъмце от З.Й. „Здравейте. Бихте ли ми казали има ли глаголически шифър, който се пише за лесно раждане?“Да не се случваха почти половината раждания в България посредством цезарово сечение, да не бяхме отваряли тази приказка. Но страхът на жените, особено по-младите, търговските дружества, наричани по инерция болници и все по-кекавата природа на градските жителки потапят и ражданията на българката в неестественост, която се заплаща с последващи вреди. За детето особено.Но не ни е тази темата, има статистика, който си я прочете, няма да се зарадва.Ние пък ще подредим тук фактите от миналото – какво са правили бременната и близките й, за да роди тя лесно.От шестия месец нататък бъдещата родилка бива да се „запойва“ с чай от билките цариче и клинавиче (орлови нокти). В моя почти четирийсетгодишен опит не е имало бременна, на която тези две билки да не са се отплащали с лекота и спокойствие в деня на раждането. В самия ден вече, доколкото той можел да бъде правилно предусетен, венчето от жълт смил (безсмъртниче) си било истинско помагало. Някога то се оплитало от свекървата, защото деня на раждането се пазел в тайна от другите, дори от бъдещия баща. Ако свекървата не намирала жълтия смил, минавало и с бял смил. На героя – лавров венец, на родилката – безсмъртниче. Поставено на главата венчето ще свърже една свръхчакра и теменната чакра. Тъй като сме запазили думата чакрък, нека да не се притесняваме от думата чакра. Колело си е, като чекръка и хич не е ясно дали думата не е живнала първом в езика на нашите предции. Колкото до обясненията защо и как става въздействието на растението върху двата енергийни входа, ще изчакаме науката поне още десетина години да се помае.Имало и задължително записване на лист хартия: „Ето, небесните двери се отвориха и ти, отроче, излез, Бог те зове!“ Написвало се на обикновената кирилица. Хартията се полагала на гърба на родилката. Раждането се предвиждало да стане бързо. На него присъствали само свекървата и бабата-бабувачка. Най-често тя носела билката богородична ръчица. Другото име на тревата е просфора. Та влиза бабата в стаята и натопява ръчицата в стъклена купа. Щом изворната вода се оцвети, детето се ражда. Такова било очакването, такова било наричането. Имало и специална молитва, но ние днес, отвикнали за жалост от динамичното действие на молитвите, можем да си послужим със сакралната мощ на глаголицата. Някой от присъстващите на раждането вече трябва да е написал на друг лист хартия „Разрушавайте, разрушавайте до основите!“ На глаголица то изглежда така:Разрушавайтеразрушавайтедоосновите Залепва се на горния праг на външната врата, но роди ли се детето същият човек трябва веднага да го снеме от там, да го скрие в джоб или да го накъса, защото утробата на родилката може да се разруши, да се изсипе цялата. Детето е вече родено, пътят му напред е чист. Чисто, читаво дете, без алергии, дебелеене, слаб имунитет и всички, съпътвстващи цезаровото сечение последствия. Емил Елмазов Една част от фактите са събрани от Анни Кирилова и Анисава Милтенова в документалния им труд „Колелото на живота“, Издателство на Министерството на отбраната, София, 1993 г.

ЗДРАВЕНОСНАТА ВОДА

25 март 2019 12:47
Епизод №18    Не можах вчера да помогна на един човек. Той се беше вживял в болката си дотолкова, че не беше му останало място за никаква вяра. Сега какво да правя. Днес е Благовещене. Наливам си в кристална чаша изворна вода, поставям я в чинийка с бяла картонена подложка. Излизам със скъпоценния си товар в градината под утринното слънце. Изричам над водата специлната дума ОЗАРЕНИЕ. Нека това бъде моята мантра за случая. Изричам я шепнешком. Да не чува умът ми какви ги вършим с душата.Изписвам върху картонената поставка глаголическия образ на думата. Нека това бъде моята янтра . От небесата са дошли тези букви, нека в небесата се върнат, за да изразят душата ми. Мозъкът да мълчи, безмълвен и отхвърлен да е през тези минути.И продължавам да шепна, да зареждам водата с вибрацията на желанието ми: за мен и за тези, на които бих могъл да помогна, бидейки озарен от знанието, което ми е нужно. Отпивам, намокрям лицето си. Усещам как всякаква болка от вчера изтича през босите ми крака в тревата под мен. Радвам се на това чудо като дете. Моля се да се запази силата на великолепната дума. Не знам как ми дойде точно тя. Осъзнах, че мога да създавам семантично поле, което да преподрежда молекулите на водата. Да я превръща в здравеносна. Всеки може. Дали това не е срещата ми с онази частица от Бога, на която е отредено да живее в мен. Сигурно някъде по света се ПИШЕ ПОЕЗИЯ, С КОЯТО СЕ НАГОВАРЯ ВОДАТА. Защо и в моята градина да не се прави това. И във вашата. Цялата Библия е нещо подобно. Осветяването на водата е действие, което учим от уроците на Единното Най-висше Незаличимо Божество. Учили сме и ще учим в часовете по прозрение. Било е и ще бъде. Живее ми се така, говори ми се само така сякаш постоянно осветявам вода. НА ЕДИН ДА ПОМОГНА С НЕЯ ЗНАЧИ СЪМ ПОЛУЧИЛ БЛАГАТА ВЕСТ. Получете я и вие. Емил Елмазов

ГЛАГОЛИЦАТА И ОКЕАНЪТ В НАС

06 март 2019 12:52
Възможен ли е краят на още едно страдание със силата на волята ни, с активиране на вниманието ни и с кодовете на древната ни писмена? Епизод №17 Подвижният воден кристал, наречен човек, бива да знае повече как да се отнася към онези 60-80 % вода, които неизменно носи със себе си. При Живата Земя или в Земния течен кристал се открива същото съотношение между суша и вода. Как си взаимодействат двата кристала – големият и малкият, какви светлини обменят и доколко при промяна на отблясъците и помръкванията в едния настъпват промени и в другия – това е знание, към което осъзнатият човек не е спирал да се стреми. Постигали са го Посветените.    Кръговратът на водата в организма не е много по-различен от кръговрата на водата в останалата природа. Свързани в индуктивно единство те поддържат Вселенския Воден елемент в равновесие, заложено от Твореца. Хармонията между тях е толкова важна за живота, колкото благозвучието в музиката. Загуби ли се тази хармония идва болестта. Водата и луната винаги са имали някаква тайнствена зависимост, с която старите майстори на лечебното изкуство са се съобразявали. Не е за чудене, че ако трябва да се изведе болестотворно задържана вода в организма, независимо от мястото и причините, резултатът идва по-лесно при намаляваща луна, която налага в земния свят центробежен импулс. За лечителя остава не да се противопоставя, а да подсили това състояние на разнасяне, разтваряне, в което природата без друго ни поставя. И тъй, при патогенно натрупване на повече течности в организма медицината предлага диуретици. Но има възможност това да се случи и без да се приемат химически субстанции, без да се понасят техните странични действия. Можем ли наистина с предлагания метод да отблокираме работата на органи, притиснати от неизведени ликвори. Тук във времената е изкристализирала една семантично непонятна, но звуково силно въздействаща формула - ХИШЕН, ИГИС, МАНТИС Написана слято на глаголица (Хишенигисмантис на глаголица)  тя добива архитектоника, която ни поразява със своята действеност. Често диуретиците не помагат при по-трайно задържане на вода в белите дробове, например. Налага се пункция, с други думи оперативна намеса за извеждането й. Болезнено и временно решаване на проблема. В този случай е разумно да повикаме на помощ глаголицата-чудодейница, да изпробваме първо нейната сила. Нали тя е създадена, за да носи небесния отпечатък на съвършенството и да го налага върху земните процеси, които имат нужда от акордиране. Ще постигнем ли и този път чистота посредством възвръщане на равновесието между водата в нас и световния океан, ще изведем ли от себе си блатото, за да се върнем към резонансното регулиране на Водния ни елемент? Да опитаме. С химикал изписваме на всяко от стъпалата си съхранената семантична формула: (Хишенигисмантис на глаголица) Когато имаме възможност излизаме боси по тревата в двора. За градските жители може и в парка. Всеки ден по десет минутки. На третия ден промените трябва да тръгнат. До седмия ден вътрешното блато бива да е пресушено. Народният опит показва това. А вашия опит? Пишете. Споделяйте. Помагайте на другите да се върнат към една забравена, но незагубена благодат. Утре продължаваме! Емил Елмазов

ГЛАГОЛИЦАТА, КОЯТО ОБИКВАМЕ, ПОДОБНО ПЕТЕЛ УТРОТО

01 март 2019 16:42
Епизод №16 Напредваме, братя, по народному, заедно и отвсякъде. Не е случайно! Ядрената енергия на завещаното богатство вече работи за своите блудни синове  и дъщери. Прошката видимо е дадена! Г.Г.: „Здравейте. От няколко дни все се каня да Ви пиша, а някак си не ми достига смелост. Но писмото на Босилка от 15-ти епизод ме провокира и аз да споделя моя начин на ползване на глаголицата. Дано не ви прозвучи като самохвалство, но на третия ден вече почти я бях научила и пишех без да поглеждам в таблицата със символите - опънаха ми се само последните няколко символа, които отговарят на нашата азбука. Но сега вече и тях ги пиша-рисувам без проблем. У дома цялата ми стая е осеяна с листчета, върху които са написани всевъзможни позитивни думи на глаголица. Молитвата за сърцето,която бяхте дали също  написах на глаголица.Еламселавфарновиваре Нямам обяснение защо го правя. Но "знам", че "трябва" и го правя. А една сутрин, събуждайки се, си написах  на ум няколко думи. Ами... това е. И отново ви благодаря за всичко!“ Време е и за един разговор през Мрежата: „Д.Д. - Внукът ми е на 9 години и от време на време се напикава. Какво да напишем на глаголица? E.Е. - Напишете ЗДРАВЕ и името му слято. Надписът - в джобчето на панталона. 17.02.2019 г., 11:25 ч. Д.Д. - Благодаря много! Написах го! Бъдете здрав! 19.02.2019 г., 21:02 ч. Д.Д. - Добър вечер! Колко време да се носи бележката в джоба, с написано здраве и името? Е.Е. - Седеми дни. Д.Д. - Благодаря! 20.02.2019, 13:50 ч. Д.Д. - Все още носи листчето. Трети ден не се е напикавал. Е.Е. - Чудесно, зарадвахте ме. 25.02.2019, 08:10 ч. Д.Д. - Внукът ми вече е добре. Започна да тренира баскетбол, нещо, което желаеше, но все не се получаваше. Много е доволен! Благодаря. Е.Е. - Изпускал ли се е оттогава? Д.Д. - Само веднъж. И майка му, и баща му са се напикавали до 9, 10 год. Той спи много дълбоко, баща му също. Ако има някакво значение... Е.Е. - Има. Нека да сдъвква по едно кафеено зърно всяка вечер, четиринайсет дни подред. Вземете от билковата аптека птиче просо, смелете го на брашно и го разбъркайте в мед. По една лъжичка от тази смес сутрин и вечер. Това ще е достатъчно за трайност на резултата. Бъдете здрави. Д.Д. - Благодарим на глаголицата и на вас.“ Тук искам да добавя, че ако се обади Д.Д. след месеци или година и каже, че всичко е било напразно имам един резерв. Трябва да се напише ПЕТЛЬОВ ГРЕБЕН Защо точно това ли? В един богомилски апокриф е съхранен вибрационният код на този птичи орган с обърнат от огъня поляритет. Казано е дословно: „Който се напикава на сън. Петльов гребен изгори и смеси с топла вода и давай да пие на гладно“. Ние няма нужда да колим петел, нито да сушим,  горим и мелим гребена му. Глаголицата има своя сила да стори това вместо нас. Как го прави, не мога да ви кажа. Резултатът обаче е поразителен. За днес толкова! Утре продължаваме. Емил Елмазов

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ

12 ноември 2017 10:42
Част I Съществува психологически тест, според който, описвайки къщата на мечтите си, ти описваш самия себе си. Представи си твоята мечтана къща. Това е твоето тяло и домът на душата ти. И кое е първото, което трябва да притежава този дом – стени, покрив, врати и прозорци, т.е. защита, общуване, въздух и светлина. Това е, от което тялото има нужда, за да е здраво – ЗАЩИТА /добра имунна система/; ЛЮБОВ към себе си и към света /вселената-бог, природата-майка и хората-братя и сестри/; ВЪЗДУХ /правилно и осъзнато дишане/ и СВЕТЛИНА /дар, който ни позволява да видим света, в който живеем/. Не съм забравила и за основата на къщата. Моята например беше построена върху стълбове и издигната над короните на дърветата, поради което ме определиха като мечтател. Но светът има нужда и от къщи, стъпили здраво на земята. Всъщност, светът има нужда от всеки от нас и различията ни спояват цялостната картина. На една къща й трябва и вода, както и на тялото ти, за да е чисто и здраво и за да са красиви цветята в градината ти. И така, за да сме здрави са необходими няколко неща, които природата ни е дарила напълно безкористно – имунна система, любов, светлина, въздух, вода. Единственото, което човек трябва да даде в замяна е да изпитва благодарност към този прекрасен дар, за да е щастлива душата му; любов и грижа, за да запази непокътнат дома, в който живее и движение, но не във фитнес залата, а движението като свобода, трудолюбие и грижовност. Ето това е с няколко думи всичко, което религии, учения и изследвания всъщност искат да ни кажат – здравето е напълно в нашите ръце – обичайте, бъдете благодарни, дишайте осъзнато, пийте чиста вода и танцувайте дори когато работите. Изглежда просто и лесно, нали? Ами опитайте тогава!   Надя Димова
Прочетете още...

Грипна епидемия! Какви билки да ползваме?

4 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

5 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

ОШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ АЛЕКС ОРБИТО

СЛЪНЧОГЛЕДИТЕ И НЕВЕНА

РАСТЕНИЯТА ЧАКАТ ЧОВЕКА

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

ЛЕСНОТО РАЖДАНЕ, БИЛКИТЕ И ГЛАГОЛИЦАТА

ЗДРАВЕНОСНАТА ВОДА

ГЛАГОЛИЦАТА И ОКЕАНЪТ В НАС

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ

(СЪ)ТВОРЕНИЕ

ДУХ-УХАНИЕ

Новите дати за ирисова диагностика

Прегледите са с предварително записване.
април 2019 - май 2019 - Записване
Велико Търново
12.04.19 - 12.04.19, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
19.04.19 - 19.04.19, тел. 0882 410 984 ул. Ниш" 7A
Габрово
13.04.19 - 13.04.19, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
20.04.19 - 20.04.19, тел. 066 80 40 35 ; 0879 990 668 ул. "Аврам Гачев" №33, Билкова дрогерия, Кабинет по ирисология.
Русе
13.05.19 - 15.05.19, тел. 0887 595 662 Регионална библиотека "Любен Каравелов", ул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков" №1
Бургас
14.04.19 - 17.04.19, бул. "Ст. Стамболов" 86, Билкария, тел. за записване 0899 15 13 17.
София
21.04.19 - 24.04.19, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31
19.05.19 - 23.05.19, тел.: 0888 391 089 ул. "Бузлуджа"31
Варна
08.04.19 - 10.04.19, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.
27.05.19 - 30.05.19, тел. 0878 695 656 - нов офис, ул. "Македония" 82-84, До Руското посолство.
Стара Загора
06.05.19 - 08.05.19, тел. 0877 701 585 ул. „Братя Жекови“ №75 - Магазин Билкария.