ИЗЦЕЛЯВАЩАТА ГЛАГОЛИЦА - ДОБРИЯТ ДУХ

05 август 2019 22:25

Призоваване на ДОБРИЯ ДУХ ОТ ДОБПРИЯ ЧОВЕК

„Аум, Аум, Аум, Ом, Ом, Аумен"

Свещена формула от най-дълбока древност на старосанскритски и Ватански език., дадена от Учителя на 2.12.1925 година като песен в тоналност до мажор. По негово уверение обаче оригиналът е в минор: 
„Ако бих ви дал тази песен, тъй както е в минорна гама, вие не ще можете да издържите на нейните вибрации. Те ще изменят пулса на сърцето ви." 
„Когато човек пее свещени песни, трябва да отвори душата си като цвят пред светлината на Невидимия свят, да заеме положението и състоянието на чисто, безгрижно дете без страх от окръжаващите. В такова състояние той ще се слее със същества от Разумния свят и само така ще разбере какво нещо е музика, какво нещо е пеене и какво - наука. 
Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете тази дума (Аум) няколко пъти. Има Свещени думи, каквато е и думата „Аум", които трябва да произнасяте често, даже и да не разбирате смисъла им. Вашият дух ги разбира и това е достатъчно. „Аум" е ДУМА НА ДУХА! Изпеете ли тази дума от Неговия език, той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви." („Песни от Учителя", 1938 г. с. 186-187.)
А изпишете ли я глаголически - бихме добавили тук, -той ще я прочете И ОЩЕ ПО-БЪРЗО ЩЕ СЕ ОТЗОВЕ. АКО ВКЛЮЧИТЕ И ПЪРВАТА ДУМА В ТОВА ПРИЗОВАВАНЕ ТОЙ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ДО ВАС ОЩЕ ДОКАТО РИСУВАТЕ БУКВИТЕ. Езикът на българския дух е глголически и веднъж създадена глаголицата е трябвало да бъде забравена, за да се съхрани като духовна изразност за посветените.


ПРИ СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА 
(През август)

Не зная друг такъв народ
от своя Ад така да се извръща
и премалял за обич и любов
не себе си, а планината да прегръща.
Не зная друг такъв народ
от Седми кръг за малко да се връща
и в бели дрехи с бели стъпки
той Ада си във Рай да преобръща.
Не зная друг такъв народ,
Учителю, следата ти, да пази.
И винаги до седем да брои
преди да се реши да мрази.
Не зная друг такъв народ!

Емил Елмазов

Прочетете още...

Грипна епидемия! Какви билки да ползваме?

4 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

5 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

ЕРЕМИЯ ПРАЗНИК

АНГЕЛИКА-АРХАНГЕЛИКА

ОШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ АЛЕКС ОРБИТО

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ЕМИЛ  ЕЛМАЗОВ - ЛЕЧИТЕЛЯТ НА ДУШИ

ЛЕК ПЪТ, МАЙСТОРЕ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ