РАСТЕНИЯТА ЧАКАТ ЧОВЕКА

01 август 2018 20:44

РАСТЕНИЯТА ЧАКАТ ЧОВЕКА - ДА ОТКРИЕ НАЙ-ТОЧНИТЕ ДУМИ, ДА ИЗПЕЕ НАЙ-САКРАЛНИТЕ ЗВУЦИ, С КОИТО ДА РАЗБУДИ КОЛЕКТИВНАТА ИМ ДУША

Някога Орфей е започнал с химни и мелодии, но е останал без наследници

„Московските изследователи от отдела за теоретически проблеми на Руската академия на науките провели изследвания за начина, по който растенията възприемат човешкото отношение посредством словото. Избрали двете крайности: ПРОКЛЯТИЕ И МОЛИТВА. Изследването започнали със семена на растението арабидопсис, което е добре известно на биолозите. Резултатите от въздействието на проклятието върху семената ги смаяло. Словесната обработка на арабидопсиса се оказала подобна в последствията си на облъчване с 40 000 рьонтгена. От такава доза се разпадала молекулата на ДНК, разсипали се хромозоми, объркали се гените. Същото се случило и след проклятията, изречени от учените. Повечето от семената загинали, а при останалите, които поникнали, започнали чудовищни мутации. При това се оказало, че резултатите не зависят от височината на гласа при изричане на страшните думи. Изследователите викали, говорели, шепнели – във всички случаи разрушителният ефект бил еднакъв. Предизвиквала го не силата на звука, а смисълът на изреченото, тоест онези торсионни полета, които възниквали при произнасяне на проклятията. (2-19 стр. от книгата "Лечение с билки и светлина. Ароматерапия.")
Учените продължили натътък и провели другия опит. Зърна от пшеница, били облъчени с 10 000 рьонтгена до разкъсването и разбъркването на ДНК молекулите хромозомите и гените. После ги подложили на въздействието на благословение и страстна човешка молба да оживеят. И семената покълнали, тръгнали нормално да се развиват, макар в контролната група по-голямото количество да загинало...
„Стигнахме до извода – заключил академик Гаряев, ръководител на изследователския отдел, че човешките думи могат да бъдат и спасителни, че те действат не само на тези, към които са отправени, но и на всички слушатели, които са наоколо... И още, самият ти можеш да бъдеш дотолкова здрав, доколкото доброто преобладава над злото в твоите мисли и действия...“ (3 стр.)

Прочетете още...

Грипна епидемия! Какви билки да ползваме?

4 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

5 стъпки към БОГОМИЛСКОТО ВИНО - "Мъжка ръченица"

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

ИЗЦЕЛЯВАЩАТА ГЛАГОЛИЦА - ДОБРИЯТ ДУХ

УПОВАНИЕ

ЛЕСНОТО РАЖДАНЕ, БИЛКИТЕ И ГЛАГОЛИЦАТА

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ЕМИЛ  ЕЛМАЗОВ - ЛЕЧИТЕЛЯТ НА ДУШИ

ЛЕК ПЪТ, МАЙСТОРЕ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ