ВДЪХ-НОВЕНИЕТО

18 януари 2018 10:37

СЕДЕМНАЙСТИ ЕПИЗОД от подготовката на Фестивала "ЗДРАВЕЙ ЗДРАВЕ" в ГАБРОВО,
27-28 януари, т.г.

ВДЪХ-НОВЕНИЕТО
или мъдрите чудатости на езика ни

Според апокрифна легенда Бащата на всички бащи разбудил от нищото първото глинено човече като духнал в лицето му. ВДЪХнал му живот и още нещо. Ще рече ИЗДИШАЛ, но със звука ВДЪХ. Само Той може така. (Ние, хората, вдишвм докато изричаме ВДЪХ .)
Легенда ли е това или закодиран образ на едно акустично тайнство?
И какво излиза от това размисляне: Животът идва от Бога, посредством неговото издишване и се влива в човека като ВДЪХ-новение посредством нашето вдишване.
Тук съвпадението на думи с движението на дъха (Духа) може да изглежда случайно, но може и посредством езика ни да е закодирано уравнение, което постоянно трябва да се разгадава и упражнява от всеки посветен. Математически издържан пример за процеса на обмяна между човека и Бога: единият трябва да издишва живот, за да се вдишва той като вдъхновение от другия.

ВДЪХ, ВДЪХ – посветените човеци, вдишват призори този български корен (вълшебна сричкодума), за да поемат наново сили от Бащата на бащите. Вдъхновението е сила, то е Тънък Живот, невидим, който се издига над видимата всекидневна биологична същност, за да я осени и оживи, за да изтика болестите й и страданията й вдън земи.
И ето, блясва денят!
Посредством ВДЪХновението ние, непосветените, търсим помощта на Духа, който е от Бащата. И съгласието на кръвта ни с Него. Вдишай, вдишай дълбоко, съгласи духа си с Неговия! Това е Пътят.
Сега, в ранното утро да вдишваме до задавяне: ВДЪЪЪХ, ВДЪЪЪХ...
Готово, повикахме Го, Той е с нас!
Предавам ви Бялата магия на племето ни, избрано да ползва скритата сила на божествения ни език. Много хора по света ще трябва да учат занапред нашите звукове, за да оцеляват. Кой където е по света българин да учи чуждоезичниците край себе си на български език, та да им помога да оцеляват.
Колкото до нас, тези, дето все още сме обитатели на нашите най-древни земи, словесната божественост ни е дадена даром, та като се самоизмъчваме тук и се погубваме един друг всекидневно, все пак да оцелеем въпреки себе си...
Бъдете и днес ВДЪХнообновени! И утре, и завинаги!
Не споделяйте често това, и никога с непознати. Ако някой ви се изсмее, преглътнете мълком, отдалечете се. Той отдавна е загубил духа си, защото тъй и не е смогнал да вдиша своето ВДЪХновение.
Докато прочетохте тази приписка вие ВДЪХнахте дванадесет пъти. Сега сте по-добре.
Вие получихте т а ѝ н а т а.

Писа рука Емилова

Прочетете още...

ЕРЕМИЯ ПРАЗНИК

АНГЕЛИКА-АРХАНГЕЛИКА

ОШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ АЛЕКС ОРБИТО

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

ИЗЦЕЛЯВАЩАТА ГЛАГОЛИЦА - ДОБРИЯТ ДУХ

УПОВАНИЕ

ЛЕСНОТО РАЖДАНЕ, БИЛКИТЕ И ГЛАГОЛИЦАТА

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ЕМИЛ  ЕЛМАЗОВ - ЛЕЧИТЕЛЯТ НА ДУШИ

ЛЕК ПЪТ, МАЙСТОРЕ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ