ВЪЛНОВ ИМУНИТЕТ

05 януари 2018 05:23

Четвърти епизод. Подготовка за Фестивала „ЗДРАВЕЙ-ЗДРАВЕ“ в Габпово – 27-28. 01. 2018

ВЪЛНОВ ИМУНИТЕТ
Може да се създава от лечител с определена подготовка, но и от апарат-излъчвател
СПИН и грип
Представяте ли си – вълнов имунитет! Какво широко поле за нови идеи и открития! Как например днес се опитват да предотвратят едно от най-страшните вирусни заболявания – грипът? Със серуми. А вирусът на грипа, както и вирусът на СПИНа, притежава способността да се видоизменя. И организмът не познава "новите" вируси. Обикновено болестта поразява човека ако вирусът е попаднал на строго определени места в клетките и хромозомите – така наречените "места за кацане". Според академик Гаряев, вирусите имат система за “радарно насочване", същите тези вълнови излъчвания и радиовълни, благодарение на които те лесно разпознават района на внедряване в хромозомите.
Но ако изкривим сканиращото поле на вируса, то и неговата хромозома няма да узнае своето място за кацане и ще се “приземи” на друго, безопасно за човека място. Никакво заразяване няма да възникне. С помощта на вълновата генетика могат да се създадат лъжливи места за кацане, с което Гаряев и неговите колеги се занимават сега.
- Вместо да се вкарват стотици милиони долари в създаването на ваксини, които не работят и анти-СПИН-програми, хайде да се заемем с вълновите свойства на генетичния апарат на вируса. Изкуствено ще въведем в него, знаейки спектралните му характеристики, "замъгляване" и така ще развалим неговата система за насочване. А можем и да изменим в организма на човека местата за кацане или да създадем лъжливи такива и вирусът ще греши. И всичко това ще правим с полетата, които сега изучаваме с помощта на лазерната апаратура, която използваме сега. Дайте ми вируса на грипа. Аз ще снема от него спектъра, ще узная какви вълни излъчва, а след това ще създам изкуствено излъчване, което го обърква. И в самия разгар на грипа скоро ще можем да сложим в джоба си компактен включен излъчвател и готово: вирусът няма да ви въздейства – нито вирусът на СПИН, нито на грип, нито на херпес ...

Прочетете още...

ЕРЕМИЯ ПРАЗНИК

АНГЕЛИКА-АРХАНГЕЛИКА

ОШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ АЛЕКС ОРБИТО

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

ИЗЦЕЛЯВАЩАТА ГЛАГОЛИЦА - ДОБРИЯТ ДУХ

УПОВАНИЕ

ЛЕСНОТО РАЖДАНЕ, БИЛКИТЕ И ГЛАГОЛИЦАТА

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ЕМИЛ  ЕЛМАЗОВ - ЛЕЧИТЕЛЯТ НА ДУШИ

ЛЕК ПЪТ, МАЙСТОРЕ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ