ДВОЙНИКЪТ И НЕГОВИЯТ ЧОВЕК

03 януари 2018 06:19

ФЕСТИВАЛЪТ „ЗДРАВЕЙ-ЗДРАВЕ“, Габрово, 27-28. 01. 2018

2. ДВОЙНИКЪТ И НЕГОВИЯТ ЧОВЕК
(Продължение от 2. 02. 2018, МЛАДИЯТ ЧАРОДЕЕЦ И СТАРИЯТ ЛЕЧИТЕЛ)

Преди повече от трийсет години ми се наложи да изрека, че не можеш да излекуваш човека, ако не излекуваш нивата, от която извира храната му. И започнах да се старая върху нивата.
Преди повече от двайсет години бях принуден да призная, че не можеш да излекуваш човека, ако не излекуваш двойника му. И започнах да се старая върху двойниците, които хората водеха при мен невидимо със себе си.
Днес вече съм сигурен, че най-работещата надежда за болния човек е да се върне на нивата си и да се сдобри с двойника си. Средствата за първото се наричат труд и воля, средствата за второто са вложени в изкуствата и любовта. Пейте, пишете, свирете на всякакви инструменти, вслушвайте се в сърцебиенето на Земята. Само тогава истинското лечение е възможно.
Емил Елмазов

УЧИТЕЛЯТ: „Коя е причината за болестите? Главната причина за болестите се дължи на дисхармония между двойника и физическото тяло на Човека. В предната част на мозъка се намират особен вид бели мозъчни влакна или нишки, чрез които се проявява деятелността на човешкото съзнание. Съзнанието е свързано с двойника, тъй нареченото второ тяло на човека, или посредник на силите в природата. Значи, двойникът е апарат, чрез който се проявяват силите, енергиите на природата. Физическото тяло на човека живее благодарение на своя двойник. Следователно, ако отношенията между двойника и физическото тяло са правилни, хармонични, човек всякога ще бъде здрав. Ако тия отношения не са хармонични, в човека се зараждат ред болезнени състояния. И обратно: когато някой от органите на физическото тяло заболее, хармонията между двойника и физическото тяло се нарушава.,Ето защо, за да се излекувате от болестта си, първата ви работа трябва да бъде насочена към възстановяване правилни отношения между духовното и физическото тяло на човека.


РУДОЛФ ЩАЙНЕР: През живота си ние носим в душата си един много умен двойник, много по-умен от нас, много интелигентен, но с една мефистофелска интелигентност, една ариманическа интелигентност и при това с много силна ариманическа воля, много по-близка до природните сили, отколкото е нашата човешка воля, която се регулира от душевността.
През 19. столетие естествената наука откри, че нервната система е проникната от електрически сили. В това тя имаше право. Но да се вярва, както естествениците вярват, че нервната сила, с която разполагаме и която е основата за живота на нашите мисли и представи, по някакъв начин има нещо общо с електрическите токове, преминаващи през нервите ни, е погрешно. Защото електрическите токове са сили, вложени в нас от съществото, което току-що описах и изобщо не принадлежат към нашата същност. Ние наистина носим в нас също и електрически токове, но те са с чисто ариманическа природа.
Тези същества с висока, но мефистофелска интелигентност и с воля, повече сродна с природата, което не може да се каже за човешката воля, някога по своя собствена воля са решили да не живеят в онзи свят, който им е бил отреден от мъдрите богове на горните йерархии. Те поискали да завладеят Земята и понеже се нуждаели от тела, но нямали собствени такива, доколкото им е възможно ползват човешките тела, защото човешката душа не може изцяло да изпълни човешкото тяло...“

Продължението – утре...

Прочетете още...

ЕРЕМИЯ ПРАЗНИК

АНГЕЛИКА-АРХАНГЕЛИКА

ОШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ АЛЕКС ОРБИТО

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

ИЗЦЕЛЯВАЩАТА ГЛАГОЛИЦА - ДОБРИЯТ ДУХ

УПОВАНИЕ

ЛЕСНОТО РАЖДАНЕ, БИЛКИТЕ И ГЛАГОЛИЦАТА

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ЕМИЛ  ЕЛМАЗОВ - ЛЕЧИТЕЛЯТ НА ДУШИ

ЛЕК ПЪТ, МАЙСТОРЕ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ