ПОСЛЕДНИЯТ ЗВЕЗДОБРОЕЦ - Сцена 2

17 октомври 2017 22:01


Започнахме да пишем колективен Фейсбук-роман с горното заглавие. Участвайте с въодушевление, талант и знания. От Първата сцена, в която имаше много интересни предложения, извлякохме трактовки на различни участници във вечерното парти, организирано от любимата жена на Звездоброеца. Иначе приемаме предложението на Георги Георгиев да проведем истински експеримент. Неговата награда е том. Четвърти на "Най-хубавото от Вестник-книга" Молим за адреса му, за да му я изпратим. БИЛКАРИЯ ще закупи телескоп и ще снимаме Венера и полученото от нея в разтвора за чувствителна кристализация. Тогава ще опишем резултата и съответните преживявания на Звездоброеца.

Втора сцена: Когато насочва телескопа си Звездоброеца разбира, че на небето се появява изкуствена облачност, която му пречи, прегражда и разсейва звездната светлина. Някакви самолети се мотаят насам натам . За първи път той се вглежда в нощното небе и проумява, че някой прави нещо там. Какво е то. Какво става над главите ни, без някой да ни е предупредил или да ни е съобщил за това. Нима е възможно да ни отнемат небето и прекия поглед към звездите.

Прочетете още...

ЕРЕМИЯ ПРАЗНИК

АНГЕЛИКА-АРХАНГЕЛИКА

ОШИРЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ АЛЕКС ОРБИТО

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XIII (край)

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XII

СИБИРСКИ ЛЕЧЕБНИК XI

ИЗЦЕЛЯВАЩАТА ГЛАГОЛИЦА - ДОБРИЯТ ДУХ

УПОВАНИЕ

ЛЕСНОТО РАЖДАНЕ, БИЛКИТЕ И ГЛАГОЛИЦАТА

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част III

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ - част II

БОГОМИЛСКИТЕ СХВАЩАНИЯ

СЛЪНЦЕГЛЕД

Очаквайте: ПАЗАЧЪТ НА СТИХИИТЕ от Емил Елмазов

ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ от ЕВГЕНИ ЕЛМАЗОВ

ЕМИЛ  ЕЛМАЗОВ - ЛЕЧИТЕЛЯТ НА ДУШИ

ЛЕК ПЪТ, МАЙСТОРЕ

ВСЕКИ Е СВОЙ СОБСТВЕН ЛЕЧИТЕЛ